6 lipca Zgromadzenia wspólników dwóch lubuskich szpitalnych spółek: Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przyjęły sprawozdania z działalności spółek oraz sprawozdania finansowe za rok 2019. Zarządy obu jednostek: Elżbieta Kozak – Świebodzin oraz Jerzy Ostrouch i Robert Surowiec – Gorzów Wlkp. otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków.

lubuskie szpitale
fot. Pexels

Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie

Lecznica już od 4 lat funkcjonuje jako spółka prawa handlowego. W 2019 roku jej przychody wyniosły 29,5 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do roku 2018 o 2 mln zł. Szpital rok 2019 zamknął zyskiem w wysokości 3,1 mln zł. Oznacza to, że jednostka od 7 lat wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółka przeznaczy wypracowany zysk na kapitał zapasowy.

Zobacz:   Kryzys demograficzny jako wyzwanie dla polityki spójności. Analiza na Dzień Babci i Dziadka

Podczas posiedzenia Zgromadzenie Wspólników zdecydowało także o przedłużeniu współpracy na kolejne 3 lata z prezes Elżbietą Kozak. Na kolejną kadencję powołana została także Rada Nadzorcza Spółki.

Podczas obrad prezes lecznicy omówiła plany na przyszłość. Głównym celem inwestycyjnym jest adaptacja murów tzw. zamku świebodzińskiego. W najbliższym czasie LCO wystąpi do wojewody lubuskiego o ocenę celowości inwestycji, co będzie pierwszym krokiem do jej realizacji. W murach zamku planowane jest utworzenie rehabilitacji.

Wielospecjalistyczny Szpital w Gorzowie Wlkp.

W 2019 roku minęło 6 lat funkcjonowania lecznicy jako spółki prawa handlowego i jednocześnie 6 lat, kiedy jednostka osiąga dodatni wynik finansowy. Rok 2019 szpital zamknął zyskiem w wysokości 75,3 tys. zł, czyli o 15,5 tys. wyższy niż w roku 2018. Przychody jednostki w 2019 roku wyniosły 314,8 mln zł. To oznacza wzrost w porównaniu do roku 2018 o ponad 36 mln zł. Spowodowane to jest głównie otwarciem Ośrodka Radioterapii i uzyskaniem kontraktu na realizacji procedur oraz otworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego.  Zarówno w  roku 2018, jak i 2019 wskaźnik płynności finansowej mieścił się w granicach optymalnych.

Zobacz:   Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki czujności policjanta po służbie. Wcześniej spowodował kolizję

Główne inwestycje roku 2019 to: rozpoczęcie rozbudowy szpitala o pawilon medyczny anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziału hematologii z pododdziałem intensywnej terapii. Dodatkowo w 2019 roku zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby rezonansu magnetycznego oraz aparatury RTG, przebudowano budynek apteki szpitalnej oraz wymieniono sieć wodociągową przy ul. Walczaka.

Podczas obrad prezes lecznicy poinformował o sytuacji epidemicznej, finansowaniu przez NFZ szpitala jednoimiennego oraz dostawach sprzętu zakupionego przez urząd marszałkowski w ramach projektu unijnego do walki z pandemią COVIID-19. Przedstawione zostały także plany na rok bieżący. Mimo trwającej epidemii szpital cały czas inwestuje. Kontynuowana jest rozbudowa pawilonu, gdzie mieścił się OIOM oraz trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy budynku w którym mieścić się będzie dzienna chemioterapia.

Zobacz:   Koncert ABBA Symfonicznie w Gorzowie Wlkp.

Realizacja powyższych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Samorządu Województwa Lubuskiego. Dotacje na inwestycje w jednostce w 2019 r. wyniosły 9,8 mln zł a w 2020 r. zawarto umowy na kwotę 8,3 mln zł