Jak pokazują wyniki badań, przeprowadzonych przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, długi ma niespełna 3 miliony Polaków. Nie da się ukryć, że wiele osób zmaga się z problemami finansowymi, które zaburzają płynność finansową gospodarstwa domowego. Generuje to ogromne problemy. Mówiąc zaś wprost – spirala zadłużenia niszczy życie. Czy da się coś w tej sytuacji zrobić? Rozwiązaniem okazuje się upadłość konsumencka, o której opowiemy w naszym artykule.

Upadłość konsumencka – czy warto się na nią zdecydować?
Materiał promocyjny partnera – fot. Pixabay.com

Upadłość konsumencka – kancelaria pomoże wyjść z zadłużenia?

Upadłość konsumencka (https://upadlosckonsumenta24.pl/) to rozwiązanie prawne, które umożliwia oddłużenie. Jest to w zasadzie jedyna opcja dla konsumentów, którzy popadli w tak zwaną spiralę zadłużenia, a tym samym nie są w stanie spłacać swoich długów. Bardzo często wobec takich osób fizycznych toczy się już postępowanie windykacyjne lub nawet kilka.

Postępowanie upadłościowe pozwoli na tak zwane oddłużenie, czyli umorzenie długów i wstrzymanie postępowań windykacyjnych.

Częścią postępowania upadłościowego jest również ustalenie dogodnego planu spłaty wierzycieli, co pozwoli na uregulowanie zobowiązań finansowych w realnych granicach możliwości dłużnika.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej może się postarać każda osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej.

Niemniej może to być również osoba, która była niegdyś przedsiębiorcą, lecz zamknęła firmę przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ponadto dłużnik nie może być wspólnikiem spółek jawnych i partnerskich ani komplementariuszem w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

W praktyce może to być więc każda osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej i długotrwale nie spłaca swoich zobowiązań. Przy czym długotrwale oznacza okres minimum 3 miesięcy.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką sprawę przejmuje doradca restrukturyzacyjny. Jego zadaniem jest zapoznanie się z sytuacją dłużnika, w tym oczywiście analiza wszystkich dokumentów oraz historii ciążących na nim zobowiązań.

Z kolei majątkiem dłużnika rozporządza wówczas syndyk. Składając wniosek o upadłość konsumencką, dłużnik musi się bowiem liczyć z utratą prawa do rozporządzania oraz zarządzania majątkiem. Do obowiązków syndyka należy oszacowanie wartości majątku dłużnika, a w razie konieczności spieniężenie go, by spłacić zobowiązania.

Wielu konsumentów właśnie tego obawia się najbardziej, jednak jest to krok niezbędny, by wrócić do normalnego życia i pożegnać się z długami.

Warto też wspomnieć, że nie ma możliwości, by konsument – mówiąc kolokwialnie – wylądował na bruku. Osoba upadła ma bowiem prawo do wydzielenia środków celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ustala się wówczas przeciętny miesięczny czynsz, a środki obejmują kwotę czynszu za okres od 12 do 24 miesięcy.

Jak już wspomnieliśmy – jednym z ważnych kroków podczas postępowania upadłościowego jest również sporządzenie dogodnego planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeśli korzystasz z pomocy prawnika, to kancelaria prawna sporządzi taki wniosek za ciebie. Warto natomiast wiedzieć, że w 2016 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Przepisy zostały znacząco uproszczone, co pozwala na wszczęcie całej procedury w łatwy sposób.

Wniosek składa się na odpowiednim formularzu urzędowym, dołączając do niego stosowne dokumenty, dotyczące wszelkich zobowiązań finansowych. Mogą to być otrzymane pisma, umowy, wezwania do zapłaty, nakazy sądowe, postanowienia o wszczęciu egzekucji itp. Ponadto do wniosku można dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia. Dokumenty muszą potwierdzać to, co zostało opisane i zawarte we wniosku.

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 złotych. Również czas trwania postępowania został skrócony, gdyż nie jest już ustalana dokładna przyczyna niewypłacalności.

1 komentarz

  1. Wszystko super, ale warto też napisać, że nie zawsze upadłość jest jedynym wyjściem, a większość prawników koncentruje się tylko na tym. Dlatego warto pogadać z kimś, kto zna dobrze temat. Można poczytać o tym na stronie Prawnicy Pomagają.

Komentowanie tego artykułu nie jest już możliwe.