Straż Graniczna w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymała czterech obywateli Nepalu, którzy nielegalnie zmieniali pracodawców i nie informowali o tym odpowiednich organów. Nielegalni pracownicy z Nepalu zostali skontrolowani w poniedziałek 13 marca w centrum Gorzowa.

Nielegalni pracownicy z Nepalu zmuszeni do opuszczenia Polski
Nielegalni pracownicy z Nepalu zmuszeni do opuszczenia Polski – fot. Straż Graniczna

Trzej nielegalni pracownicy z Nepalu posiadali polskie karty pobytu i pracę wydane na podstawie umów z firmami budowlanymi i produkcyjnymi. Jednak funkcjonariusze SG ustalili, że Nepalczycy szybko odeszli z tych firm i znaleźli nowe miejsca pracy bez zgłaszania tego faktu. Obecnie żaden z nich nie jest zatrudniony. Czwarty cudzoziemiec miał paszport z polską wizą i pozwoleniem na pracę w wielkopolskiej firmie produkcyjnej. Również on porzucił tę pracę i szukał innych ofert. Teraz również jest bezrobotny.

Zobacz:   Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku: Oto największe, piłkarskie talenty w regionie!

Takie zachowanie narusza polskie przepisy pobytowe i stanowi podstawę do cofnięcia prawa pobytu i pracy. Straż Graniczna wydała decyzje administracyjne nakazujące Nepalczykom opuszczenie Polski. Cudzoziemcy mają 30 dni na to, aby dobrowolnie wyjechać lub odwołać się od decyzji.

Zatrzymanie nielegalnych pracowników jest częścią działań Straży Granicznej mających na celu zapobieganie nadużyciom systemu migracyjnego i ochronę rynku pracy przed nieuczciwą konkurencją.

Jak można legalnie zmienić pracodawcę będąc cudzoziemcem?

Zmiana pracodawcy przez cudzoziemca zależy od rodzaju dokumentu legalizującego jego pobyt i pracę w Polsce. Jeśli cudzoziemiec ma zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę od nowego pracodawcy. Jeśli cudzoziemiec ma zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę, musi wystąpić do wojewody o zmianę tego zezwolenia. W obu przypadkach cudzoziemiec ma obowiązek zawiadomić wojewodę o zakończeniu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Komentarze