Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od dnia 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy dot. eksportu żywności do Chin, dotyczące rejestracji podmiotów prowadzących produkcję lub przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Jutro mija ważny termin dla eksporterów żywności do Chin, podlegających nadzorowi organów PIS
27 października mija ważny termin dla eksporterów żywności do Chin – fot. Pixabay

W ostatnich dniach strona chińska zadeklarowała, że firmy eksportujące środki spożywcze w okresie od 1 stycznia 2017 r. do teraz mogą uniknąć nowych skomplikowanych procedur rejestracyjnych wynikających z wprowadzanych przepisów. W tym celu powinny zostać do dnia 31 października 2021 r. zarekomendowane władzom chińskim przez nadzorujący organ urzędowej kontroli w kraju producenta/przetwórcy eksportowanych produktów.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozwoli to uniknąć bardziej skomplikowanego procesu rejestracji eksporterów żywności do Chin, który obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2021. Należy pamiętaj jednak, że jeśli żywność produkowana przez zakład nie ma historii eksportu żywności do Chin od 1 stycznia 2017 r. do teraz – nie podlega uproszczonej procedurze.

Zobacz:   Za tablice rejestracyjne innego pojazdu może dostać 5 lat

Powyższa uproszczona procedura dotyczy producentów lub przetwórców następujących kategorii produktów: osłonek wędliniarskich; produktów pszczelarskich, jaj i ich produktów; tłuszczy i olejów jadalnych; pierogów i nadziewanych makaronów; jadalnych zbóż; przemysłowych produktów zbożowych w proszku i słodu; świeżych i liofilizowanych warzyw i suszonych warzyw strączkowych; przypraw; orzechów i nasion; suszonych owoców; surowych ziaren kawy i kakao; dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia oraz suplementów diety oraz następujących produktów: liście tymianku (proszek), suszony groch, świeży lub chłodzony groch (w strąkach lub bez), nasiona czarnej porzeczki (do spożycia), nasiona ogórecznika lekarskiego (do spożycia), kminek zwyczajny.

Uwaga! Powyższa rejestracja poprzez organy PIS dotyczy tylko producentów i przetwórców kategorii produktów podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nie dotyczy np. jaj, produktów jajczarskich, produktów pszczelarskich),  którzy nie podlegają przepisom Rozporządzenia 853/2004.

Zobacz:   Za tablice rejestracyjne innego pojazdu może dostać 5 lat

Lista firm powinna być przekazana przez stronę polską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2021 roku. Można liczyć się z tym, że strona chińska po zapoznaniu się z ww. listą nie uwzględni wszystkich zgłoszonych podmiotów. Jednakże zakłady, które chcą eksportować na rynek chiński ww. produkty powinny zostać w przekazywanych listach wskazane, na okoliczność ewentualnego podlegania przepisom obowiązującym po dniu 31 października br., które to przepisy obligować będą do przejścia pełnej procedury rejestracyjnej.

Jutro mija ważny termin dla eksporterów żywności do Chin

W związku z powyższym, wszystkim firmom produkcyjnym i przetwórczym będącym pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które produkują lub przetwarzają produkty należące do ww. kategorii żywności i eksportują je do Chin w okresie od 1 stycznia 2017 do teraz i chcą ten eksport utrzymać w nadchodzącym roku – Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje pilny kontakt z nadzorującą je powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Zobacz:   Za tablice rejestracyjne innego pojazdu może dostać 5 lat

Zgłoszenia firm będą procedowane do dnia 27 października br. – po tym terminie wniosek firmy może nie zostać przyjęty.

Ponieważ zarekomendowane mogą zostać jedynie firmy wiarygodne, o dotychczasowych dobrych wynikach kontroli, organ szczebla powiatowego lub granicznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokona wstępnej oceny danego przedsiębiorcy na podstawie dostępnych danych – czy kwalifikuje się on pod względem spełniania wymagań do umieszczenia we wniosku skierowanym do strony chińskiej. Możliwa jest też pilna kontrola.

Jeżeli resort rolnictwa przekaże dodatkowe informacje od strony chińskiej, GIS będzie informował odpowiednio przedsiębiorców.