Na spotkaniu Zarządu Województwa Lubuskiego z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców emocje, które towarzyszyły wcześniejszym kontaktom wyraźnie opadły, a wszystkie strony zmierzają do kompromisu.

porozumienie w sprawie lubuskich bonów
fot. Pixabay

24 lipca z inicjatywy Zarządu Województwa Lubuskiego odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami zarządów Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej – operatorów konkursu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

Prowadzimy te rozmowy od tygodnia. Z różnym napięciem i w różnej skali emocji po to, by wynegocjować porozumienie w celu zapewnienia przejrzystości, transparentności i równego dostępu dla wszystkich, dla których ten konkurs został przygotowany, z wyłączeniem osób zasiadających w zarządach obu organizacji, którzy przecież nie mogli przystąpić do naboru. To ma być pomoc dla przedsiębiorców, a nie operatorów. Chcemy zapewnić sprawiedliwą ocenę ich projektów i szybką pomoc w trudnym czasie, ale również zminimalizować ryzyko związane z rozliczaniem publicznych pieniędzy – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.  

Przypomnijmy, że 23 lipca zarząd województwa opublikował oświadczenie:

Zarząd województwa rekomenduje unieważnienie naboru, ogłoszenie nowego naboru z kryteriami pozwalającymi na wybór projektów w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny z wyłączeniem osób zasiadających w zarządach obu Izb, którzy nie mogą przystąpić do naboru. Z możliwości ponownego złożenia wniosku będą mogły skorzystać firmy, które aplikowały w pierwszym naborze oraz wszystkie inne w tym te, które system wykluczył z uwagi na bardzo ograniczony czas naboru.

w którym poinformował o propozycjach rozwiązania problemu:

Zarząd województwa proponuje porozumienie stron i przejęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizację projektu. Zarząd województwa powołałby wówczas wspólną komisję oceny projektu i ogłosił nowy nabór, na nowych zasadach.

24 lipca operatorzy konkursu przedstawili swoje propozycje. Każda z nich, jak i stanowisko zarządu województwa zostały bardzo wnikliwie omówione. Zarząd wysłuchał argumentów i racji wszystkich obecnych. Rozmowy przebiegały w  dobrej, rzeczowej atmosferze. Warto podkreślić, że emocje, które towarzyszyły wcześniejszym kontaktom opadły, a strony zmierzają do kompromisu.

Przeczytaj również: Przedsiębiorstwa, które miały w planach rozwój i wdrażanie innowacji, nie muszą z nich rezygnować mimo niepewnej sytuacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w czterech prowadzonych konkursach „Bony na innowacje dla MŚP” ma do rozdysponowania 160 mln zł z funduszy unijnych na takie projekty. Do tej pory blisko 900 przedsiębiorców pozyskało już w ten sposób ponad 220 mln zł

Uzgodniono, że zarząd województwa ostateczną decyzję w sprawie podejmie na najbliższym posiedzeniu 28 lipca br. ale już w piątek wszystkie strony przyjęły jako niebudzące żadnych wątpliwości konkretne zasady:

  • Wyłączenie powiązań członków zarządu operatorów projektu i zakaz składania wniosków do konkursu jest obligatoryjny i wynika z ustawy wdrożeniowej
  • Nabór wniosków powinien trwać minimum osiem godzin (np. od 8.00 do 16.00)
  • Uzgodniono w jakich przypadkach można poprawić wniosek na etapie oceny formalnej i że nie ma takiej możliwości na etapie oceny merytorycznej
  • Kryteria oceny merytorycznej pozostaną bez zmian

Rekomendacja samorządu wymaga jeszcze wspólnego dopracowania. Dlatego podczas piątkowego spotkania nie podjęto ostatecznej decyzji. Wszystkim obecnym na spotkaniu zależy na tym, by przyjąć takie rozwiązanie, które nie tylko wyeliminuje błędy, ale przede wszystkim zapewni równe szanse dla przedsiębiorców, którzy już złożyli wnioski, ale również dla tych, którzy nie zdążyli w tym krótkim kilkuminutowym naborze.