Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu dnia 21 lipca br. w związku z sygnałami dezaprobaty i niezadowolenia płynącymi ze środowiska przedsiębiorców oraz doniesieniami medialnymi sugerującymi powiązania członków zarządu OPZL z firmami, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach projektu grantowego Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców, zarekomendował unieważnienie konkursu.

lubuskie bony wsparcia
fot. Pixabay

Powzięto też informację o licznych błędach w trakcie naboru i przygotowaniach konkursu: krótka dostępność naboru realizowana przez system informatyczny, który przyjmował wnioski niekompletne i z niewypełnionymi do końca polami.

Jednocześnie trwają pracę nad nowym katalogiem kryteriów w celu zwiększenia dostępności dla przedsiębiorców i transparentności konkursu. Zwiększona zostanie także alokacja do 50 mln zł, by pomoc dotarła do większej ilości firm, które ucierpiały wskutek pandemii.