Granice Polski pozostaną zamknięte do 13 kwietnia. Dodatkowe ograniczenia wprowadzono również dla pracowników transgranicznych dojeżdżających codziennie do pracy. Polacy dojeżdżający na co dzień do pracy za granicą, mają dwa dni, aby ustabilizować swoją sytuację zawodową. Po tym okresie, jeśli przekroczą granicę z powrotem do naszego kraju, zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie.

kwarantanna
Kontrola sanitarna na granicy podczas pandemii koronowirusa, marzec 2020 – fot. Policja.pl

Kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Wykorzystano materiał ze strony lubuskie.uw.gov.pl