Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali we wtorek trzech obywateli Mołdawii, trzech Gruzinów, obywatela Iraku oraz Rosji, cudzoziemca pochodzącego z Syrii oraz kolejnego, który podawał się za obywatela Somalii. Zatrzymania obcokrajowców miały miejsce w Lubuskiem, Poznaniu i na Dolnym Śląsku.

SG: Zatrzymania obcokrajowców w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku
Zatrzymania obcokrajowców w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Straż Graniczna

Zatrzymania obcokrajowców w Lubuskiem

We wtorek, 5 lipca, funkcjonariusze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku, zatrzymali podróżującego w kierunku granicy z Niemcami 26-letniego obywatela Iraku, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Jedyny dokument jaki miał przy sobie to przepustka z litewskiego ośrodka dla cudzoziemców, która nie potwierdza tożsamości i nie upoważnia do przekraczania granicy państwowej.

Tego samego dnia w rejonie mostu granicznego w Słubicach, polsko-niemiecki patrol zatrzymał kierowcę auta osobowego – 27-letniego cudzoziemca pochodzącego z Syrii. Mężczyzna podczas kontroli posłużył się podrobionym greckim prawem jazdy. Nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, które uprawniałyby go do legalnego pobytu w Polsce ani tez do zgodnego z prawem przekraczania granicy państwowej. Obecnie wobec mężczyzny prowadzone są czynności procesowe z uwagi na popełnione przez niego przestępstwo polegające na posługiwaniu się podrobionym dokumentem.

Zobacz:   Niesamowity gest. Oddał szpik aby ratować życie bliźniaka genetycznego

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali dwóch obywateli Gruzji oraz obywatela Mołdawii, którzy nie posiadali żadnych dokumentów, na podstawie których mogliby przebywać w Polsce zgodnie z prawem. Jak ustalono danego jeden z obywateli Gruzji wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt w naszym kraju jest niepożądany z uwagi na wydany wobec niego prawomocny wyrok sądowy za prowadzenie pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu.

Poznań: Wyjedzie z Polski

W Poznaniu natomiast funkcjonariusze SG prowadzili czynności służbowe wobec obywatela Gruzji, który przeterminował swój pobyt w Polsce oraz w innych państwach strefy Schengen. Z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce cudzoziemiec otrzyma decyzję, na podstawie której będzie musiał wyjechać z Polski.

Zobacz:   Pościg za kurierem z 37 migrantami na pace [wideo]

Zatrzymania obcokrajowców na Dolnym Śląsku

Natomiast na Dolnym Śląsku funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku zatrzymali obywatela Rosji oraz dwóch obywateli Mołdawii. Powodem zatrzymania było nielegalne przekroczenie granicy państwowej z Czech do Polski, a także nielegalny pobyt w naszym kraju. Z uwagi na posiadane przez mężczyzn niemieckie tytuły pobytowe, pouczeni zostali o konieczności natychmiastowego powrotu do Niemiec.

Z kolei funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali cudzoziemca podającego się za obywatela Somalii przekazanego przez policję. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów tożsamości. Miał jednak sobie przy sobie dokumenty, z których wynikało, iż ma zgłosić się do ośrodka dla cudzoziemców w Niemczech. Mężczyzna jednak niezgodnie z prawem przekroczył granicę polsko-niemiecką i przebywał w naszym kraju nielegalnie. Funkcjonariusze SG podjęli czynności w celu przekazania go do Niemiec w ramach readmisji.