30 sierpnia rozpoczyna się kolejny nabór w ramach programu stypendialnego Lubuskie Talenty 2021. Potrwa do 10 września 2021 r. Program skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych.

Program stypendialny Lubuskie Talenty 2021. Kiedy nabór?
fot. Pixabay

Przyznanych zostanie 140 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 6 tys. zł oraz 200 stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w kwocie 8 tys. zł. – To największy i najbardziej prestiżowy program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i liceów w historii województwa. Poprzez jego realizację chcemy wyrównać szanse dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, by mogli rozwijać swoje pasje i zdolności. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość – podkreśla wicemarszałek Łukasz Porycki

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓
Zobacz:   W Bytomiu Odrzańskim ma powstać pierwsza na świecie zeroemisyjna kopalnia

Lubuskie Talenty 2021: Kryteria naboru

Uczniowie podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli oraz pedagogów szkolnych. Kryteria niezbędne do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium to:

  • uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego
  • uzyskanie z 3 przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33 oraz na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2020/2021) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33
  • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów wskazanych powyżej
Zobacz:   Profilaktyka na kółkach: podsumowanie międzynarodowego projektu Policji

O stypendium Lubuskie Talenty 2021 może ubiegać się jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby które otrzymały stypendium Lubuskie Talenty w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowo punktowane kryteria:

  • zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowych
  • posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • status rodziny wielodzietnej.

Lubuskie Talenty 2021 są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wszystkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego lub pod numerem telefonu: 609 905 002 oraz 501 945 745.

Zobacz:   Pękła kwota 5 tysięcy złotych. Pensje w Lubuskiem rosną, ale nadal mniej niż w innych regionach

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz