Wojewoda Lubuski ogłasza XX jubileuszową edycję Konkursu Społecznik Roku 2021 w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Konkurs adresowany jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów oraz osób fizycznych działających na rzecz pomocy społecznej.

Społecznik Roku 2021 – trwa nabór wniosków
fot. LUW, gov.pl

Główną ideą konkursu – jest motywowanie do działania, kultywowanie wartości oraz promowanie lokalnych inicjatyw, rozwiązań, postaw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera – „To, co  możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.”

W tegorocznej edycji konkursu Społecznik Roku 2021 zostały wyznaczone cztery kategorie:

  • Działania na rzecz środowiska lokalnego (nagroda zespołowa)
  • Wydarzenie roku (nagroda zespołowa)
  • Szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej (nagroda indywidualna)
  • Przyjaciel roku (nagroda indywidualna)
Zobacz:   Ślubowali na sztandar - nowi policjanci zasilili szeregi Lubuskiej Policji

Wnioski konkursowe można składać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie do 22 października 2021 r. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie. Mile widziane będą wnioski dot. działań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, których przebieg uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i druk wniosku można znaleźć tutaj.