Rusza kolejny program unijnego wsparcia regionów. Po unijne pieniądze mogą przedsiębiorcy, samorządy, organizacje społeczne, placówki naukowo-badawcze. Wskazówką może być pięć priorytetów od rozwoju gospodarczego po ekologię.

Zdecyduj na co wydać unijne pieniądze
fot. Pixabay

Otwierając pierwsze z szeregu spotkań konsultacyjnych, członek zarządu województwa Marcin Jabłoński przeprosił za towarzyszący cyklowi konsultacji poślizg. To efekt pandemii i po stronie instytucji zarządzających nie ma nawet cienia winy. Na tym etapie kilka miesięcy temu.

– Dziś chcemy przedstawić informacje dotyczące nowego okresu programowania nowych szans dla lubuskich przedsiębiorców – rozpoczął Marcin Jabłoński. – Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego to nowa nazwa programu, który dotychczas znaliśmy jako Regionalny Plan Operacyjny. Brukseli chodzi o to, moim zdaniem słusznie, aby podkreślić, skąd pieniądze te płyną do regionów. Unia określiła pięć nowych celów tego programu, do których przypisane są konkretne kwoty i opierając się na nich, będziemy prowadzili konkretne postępowania i nabory.

Lubuskie: Zdecyduj na co wydać unijne pieniądze

Polecamy: Otwórz bezpłatne eKonto i odbierz 500 zł premii

Zobacz:   Loko-Piknik w Żaganiu. Kolejowe święto dla pasjonatów kolejnictwa

Zgodnie z przyjętymi zasadami samorząd województwa, we współpracy z partnerami, rozpoczyna właśnie szeroki program konsultacji z władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Do udziału zaproszone są osoby i organizacje działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi. Współpraca ta będzie miała charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.

Harmonogram konsultacji ma zapewnić możliwość udziału w dyspucie jak najszerszemu gronu zainteresowanych. I tak 15 października takie konsultacje odbędą się w Gorzowie, 18 października w Zielonej Górze. 20 października ponownie w Winnym Grodzie, 21 października Gorzowie Gorzów Wlkp. oraz 27 października w Świebodzinie. Co ważne, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu dostępnym tutaj.