W tym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim na Międzynarodowy Dzień Krajobrazu planuje trzydniowe obchody.

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu
20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu – fot. RDOŚ, gov.pl

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu: Obchody w województwie lubuskim

20 października 2021 r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami urzędów i instytucji zaangażowanych w szeroko pojętą ochronę środowiska, w tym w szczególności Lasów Państwowych, Instytucji naukowych, PZŁ, Wód Polskich oraz organizacji pozarządowych w celu promocji idei ochrony krajobrazu. Spotkanie obejmować będzie szereg prezentacji promujących walory przyrodnicze województwa lubuskiego, w szczególności obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. Będzie również wspaniałą okazją do podsumowania zakończonego projektu edukacyjnego, pn. „Działania edukacyjne w ochronie rybołowa” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze realizowanego przy współpracy Ligii Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim.

Zobacz:   W lubuskim wysyp ofert pracy. Coraz więcej firm z Żar czy Kostrzyna nad Odrą poszukuje pracowników

21 października 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych walorami przyrodniczymi naszego pięknego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dzieci i młodzież wraz z opiekunami na obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu w formie Spaceru Krajobrazowego.

Interesujący spacer edukacyjny, wyznaczoną ścieżką wewnątrz rezerwatu przyrody „Gorzowskie Murawy” oraz ostoi siedliskowej obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058, urozmaicony opowieściami o powstaniu cennych siedlisk i stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów, funkcji pełnionej dawniej (wojskowej) i dziś (przyrodniczo-edukacyjnej), realizowanej ochronie, na pewno zaciekawi każdej słuchacza. Zagadnienia przybliżą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Spacer rozpocznie się o godz. 10:30 przy wejściu do rezerwatu przyrody, znajdującym się przy ul. Plac Słoneczny 22 E (przy schodach wejściowych do rezerwatu) i potrwa do ok. godz. 13:00. Należy zaopatrzyć się w odpowiedni ciepły strój terenowy i wygodne obuwie.

Zobacz:   Velo Sprotavia prawie gotowa

22 października 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz planowana jest oficjalna promocja wydawnictwa albumu fotograficznego, pt „Orły, kanie i rybołowy. Majestat i piękno Ziemi Lubuskiej” jako wspólnej inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, Ligę Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim i Lasy Państwowe.