Ruszyły Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Konkurs jest szansą dla młodych lubuszan na realizację nawet najbardziej szalonych projektów bo w tym roku do wzięcia jest niemal 1 mln złotych.

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Do wzięcia jest prawie 1 mln złotych!
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash.com

Zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi w 2022 roku aż 970 tys. złotych, natomiast kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15 tys. złotych. Dotację będzie można wykorzystać na realizację zadania promującego świadomość obywatelską, praworządność i przestrzeganie praw człowieka, a także promowanie ochrony środowiska, zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

Zobacz:   Program Dostępność Plus: konferencja w Gorzowie Wielkopolskim o wdrażaniu dostępności w instytucjach publicznych

Młodzi Lubuszanie mają znakomite pomysły. Już w poprzednich edycjach doświadczyliśmy, jak różnorodne i ciekawe były to inicjatywy. Jestem przekonana, że tak samo będzie w tym roku! Liczymy na waszą kreatywność i czekamy na wystrzałowe pomysły – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe obejmują zadania, które realizowane będą od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Zobacz:   Zielona Góra na weekend – co warto tu zobaczyć?

Gotowe oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na rzecz młodzieży” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO i w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.

Oferty należy złożyć do dnia 31 stycznia 2022 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Warto pamiętać, że wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Zobacz:   Rozbita grupa przestępcza wprowadziła na rynek ponad 40 kg narkotyków. Zatrzymano 11 osób

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz zasady przyznawania dotacji można znaleźć na tej stronie.