Zima nie odpuszcza. Zawieje, zamiecie, opady śniegu czy marznącego deszczu w ostatnich dniach nie należą do rzadkości. Służby drogowe pracują intensywnie nad zapewnieniem bezpiecznych warunków przejazdu na drogach krajowych. Jednak musimy pamiętać, że ich działania mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację. Bezpieczne drogi zimą to przede wszystkim odpowiedzialne zachowanie kierowców.

Drogi zimą nie zawsze będą czarne. GDDKiA przypomina standardy zimowego utrzymania dróg
Lubuskie drogi zimą – fot. GDDKiA

Przy intensywnych opadach śniegu, czy innych gwałtownych zjawiskach pogodowych nie ma możliwości usunięcia ich skutków od ręki na całej długości sieci drogowej. Niemniej służby odpowiedzialne za drogi zimą starają się jak najsprawniej i jak najszybciej doprowadzić drogi do stanu czarne. Ich obowiązkiem jest zachowanie określonych standardów utrzymania. Im wyższa klasa drogi, tym wyższe wymagania.

Zobacz:   GDDKiA rozpoczyna ostatni etap zabezpieczenia prześwitów na obiektach mostowych na S3

Lubuskie drogi zimą: Standardy zimowego utrzymania dróg

w standardzie I (ponad 450 km)
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

w standardzie II – (ponad 500 km) 
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

Zobacz:   Coraz bliżej realizacji obwodnicy Dobiegniewa

w standardzie III – (około 30 km)
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

Infolinia drogowa 19111

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina o możliwości korzystania z infolinii drogowej w każdej sytuacji, kiedy potrzebujemy zasięgnąć informacji o sytuacji na drogach krajowych. Jest ona dostępna całą dobę, siedem dni w tygodniu.