Samorządowcy zrzeszenie w Ruchu Samorządowym „Tak! Dla Polski”, do którego należy ponad 300 przedstawicieli samorządów, zawieszają współpracę z miastami partnerskimi w Rosji i Białorusi. Również Województwo Lubuskie zawiesza współpracę z regionami Rosji i Białorusi. Zarząd województwa przyjął stanowisko w tej sprawie.

Lubuskie zawiesza współpracę z regionami Rosji i Białorusi
fot. Pixabay

Zarząd województwa przyjął stanowiska w sprawie zawieszenia wykonywania umów o współpracy międzyregionalnej z białoruskim i rosyjskimi regionami partnerskimi w którym w sposób zdecydowany i jednoznaczny potępia bezprawną i niczym nieuzasadnioną agresję wojsk rosyjskich na niezawisły Naród Ukraiński.

Wojna na Ukrainie. Lubuskie zawiesza współpracę z regionami Rosji i Białorusi

Podjęta decyzja dotyczy zawieszenia wykonywania umowy o współpracy międzyregionalnej z białoruskim Obwodem Homelskim oraz rosyjskimi Obwodami: Pskowskim i Wołogodzkim.

Zobacz:   Polska złożyła skargę do TSUE na Niemcy w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów

Jak uzasadniono, haniebny atak rosyjskiego agresora na Niepodległą Ukrainę, wyprowadzony z terytorium Republiki Białoruś, zbrodnie popełniane na narodzie ukraińskim przez rosyjską armię wspieraną przez państwo białoruskie uniemożliwiają współpracę Województwa Lubuskiego z organami państwa i samorządu białoruskiego oraz rosyjskiego.

Lubuskie z Obwodem Homelskim umowę o współpracy międzyregionalnej podpisało 7 grudnia 2007 r., porozumienie o współpracy z Obwodem Pskowskim – 16 stycznia 2002 r., a umowę o współpracy z Obwodem Wołogodzkim – 2 czerwca 2011 r.