1,3 miliona złotych wsparcia przeznaczone zostanie na 42 lubuskie zabytki. – Musimy razem dołożyć starań, aby jak najwięcej zabytków uchronić przed nieubłaganą degradacją – podkreślał wicemarszałek Łukasz Porycki, podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Lubuskie zabytki otrzymają 1,3 mln zł wsparcia na remonty i renowację
fot. Facebook/Lubuskie.pl

Lubuski samorząd co roku zwiększa kwotę na ratunek zabytków. Sejmik Województwa Lubuskiego już od kilkunastu lat dofinansowuje lubuskie zabytki przekazując środki na ich remonty i konserwację. – Zaczynaliśmy od skromnych kwot rzędu kilkuset tysięcy złotych – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki, zwracając uwagę, że to radni sejmiku wnioskowali o zwiększanie kwoty, żeby jak najwięcej zabytków województwa lubuskiego odzyskało swój dawny blask.

W ubiegłym roku samorząd wojewódzki dofinansował 32 zadania na łączną kwotę 1 131 000 zł. W tym roku ta kwota urosła już do 1 300 000 zł i objęła w sumie 42 zadania. Wśród beneficjentów – osiem to jednostki samorządu terytorialnego, które w sumie otrzymały na swoje zadania 250 tys. zł.

I tu na przykład Nowa Sól otrzymała wsparcie na prace przy wiatraku Koźlak, Ośno Lubuskie – na remont elewacji ratusza i renowację odcinka muru obronnego z jedną z baszt. Zresztą podobnie jak gmina Żagań, która rewitalizuje mury obronne przy ulicach Niepodległości i Ratuszowej. Na liście zadań dotowanych przez samorząd województwa lubuskiego znalazły się też m.in. dwa, mające swoje siedziby w zabytkowych obiektach, Domy Opieki Społecznej – w Lubusku i w Miłowicach. Województwo Lubuskie dołoży też do remontu dachu ratusza w Szprotawie.

Zobacz:   Remont drogi w Grabiku - utrudnienia w ruchu przez cały wrzesień. ZDW wyznaczył objazdy

Wspólnie podejmujemy tutaj wysiłek wieloetapowy, ponieważ jest to już trzeci, końcowy etap odnowy dachu na szprotawskim ratuszu – mówił burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik, przypominając, że władze miasta mieszczą się w przepięknym, dwuwieżowym ratuszu z elementami renesansowymi – jednym z najpiękniejszych ratuszy w Polsce! – Co ważne, ten ostatni etap remontu dachu jest, jak poprzednie, realizowany przy wsparciu samorządu województwa.

Na 34 wnioski z sektora spoza finansów publicznych przeznaczono w sumie 1.050 tys. zł. – To głównie parafie, bo to do nich należy ponad 90 procent zabytków w województwie lubuskim – podkreślił wicemarszałek Łukasz Porycki. – Ale wśród beneficjentów są też podmioty prywatne czy stowarzyszenia, będące właścicielami zabytkowych obiektów.

Wpłynęło 80 wniosków. O co wnioskowano?

Wpłynęło 80 wniosków, a dotyczyły one wszystkich grup zabytków architektury naszego regionu, a więc były i pałace, i dwory, i obiekty sakralne. Były zabytki ruchome, wśród ich bardzo piękne rzeźby ołtarzy głównych, czyli tzw. tryptyki gotyckie. Była stolarka okienna, były witraże – wymieniała dr Iwona Peryt-Gierasimczuk, Kierownik Wydziału Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej UMWL. – Ale najważniejsze prace remontowe, które w tych wnioskach wypływały, to zabezpieczenie substancji zabytkowej w tej najważniejszej części, czyli konstrukcyjnej.

Wytypowanie obiektów nie było łatwe. – Dlatego, że wszystkie zgłoszone obiekty są naprawdę bardzo cenne dla dziedzictwa i tożsamości kulturowej naszego regionu – dodała Iwona Peryt-Girasimczuk.

Zobacz:   Główna wygrana Ekstra Pensji w Nowej Soli. Szczęśliwiec będzie dostawał pieniądze przez następne 20 lat

Zarząd Województwa i radni Sejmiku zwiększają kwotę

Radna Sejmiku Anna Chinalska przyznała, że od ośmiu lat pracuje w Komisji Kultury, Edukacji, Turystyki  i Sportu i kiedy co roku dzielą pieniądze na zabytki, to kwota ciągle jest za mała. – A mamy wielkie potrzeby. Dlatego też jako klub PSL wystąpiliśmy, aby w tegorocznym budżecie kwotę zwiększyć. I bardzo się cieszymy, że wobec miliona złotych w roku ubiegłym, w tym roku jest 1,3 mln zł. Czyli więcej wniosków uzyskało aprobatę – dodała radna Anna Chinalska. 

Wicemarszałek Łukasz Porycki przyznał natomiast, że stara się także o zwiększenie kwoty, jaką dysponuje co roku na ratowanie zabytków Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Pisze w tej sprawie pisma do wicepremiera prof. Piotra Glińskiego. – Co roku ubolewam, że ta kwota się nie zmienia. A to są pieniądze niewystarczające – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki i apelował: Proszę, abyśmy wszyscy razem wzięli wspólną odpowiedzialność za zabytki na terenie województwa lubuskiego. Po to, żebyśmy mogli jak najwięcej ich uchronić przed nieubłaganą degradacją. Jeśli nie będziemy inwestować w ich remonty, renowację to nasze dzieci już tych zabytków nie zobaczą.