Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wprowadziła na terenach leśnych województwa lubuskiego III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Lubuskie: Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach
Zdjęciei ilustracyjne – fot. Jarek, YouTube

Wzrasta stopień zagrożenia pożarowego w lasach na terenie województwa lubuskiego – wynika z aktualizowanej codziennie mapy zagrożenia pożarowego Lasów Państwowych. Najgorsza sytuacja jest na południu województwa gdzie obowiązuje najwyższy, III stopień zagrożenia.

Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych. W minionym tygodniu w Lubuskiem doszło do kilku niebezpiecznych pożarów lasów. W przypadku zauważenia ognia w lesie należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z numerem alarmowym 112.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane jest przez osoby wypoczywające w lesie oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Szczególnie niebezpieczne jest używanie otwartego ognia czyli palenie papierosów, ognisk i użytkowanie grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych ale także takie drobiazgi jak wyrzucanie niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Mapa zagrożenia pożarowego lasu ustalana jest codziennie zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych.