Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tematem przewodnim w 2022 r. jest: „Rozwiązywanie problemów związanych z narkotykami w kryzysach zdrowotnych i humanitarnych”.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
fot. Gov.pl

Celem obchodów jest zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii, a także uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii jest również okazją do pokazania osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego, a zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Narkotyki są substancjami psychoaktywnymi. W języku potocznym, wymiennie używane są też takie określenia jak substancja psychoaktywna czy środek odurzający. W medycynie, psychologii aktualnie obowiązującym nazewnictwem jest substancja psychoaktywna. 

Zobacz:   To miała być rutynowa kontrola - w aucie były narkotyki, poszukiwany i kierowca bez uprawnień

Narkotyki charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich dalszego stosowania. Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające, narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze – to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń.

Substancje psychoaktywne poza chwilowym działaniem, które może powodować przyjemne doznania, działają na organizm destrukcyjnie.

  • wpływają negatywnie na centralny układ nerwowy,
  • przyjmowane są w celu doznania przyjemności, zmiany świadomości, uzyskania określonego nastroju, przeżycia ekstremalnych doznań,
  • wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu zmiany psychiczne (na przykład: euforię, zmieniony odbiór rzeczywistości, iluzje, omamy, zaburzenia pamięci) oraz fizyczne (wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, pobudzenie),
  • przewlekle przyjmowane mogą prowadzić do uzależnienia, które często nazywane też jest narkomanią czy toksykomanią.
Zobacz:   To miała być rutynowa kontrola - w aucie były narkotyki, poszukiwany i kierowca bez uprawnień

Jeżeli chcesz zerwać z uzależnieniem, tutaj możesz uzyskać więcej informacji:

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”: 800 199 990 czynny codziennie w godz. 16-21
  • Poradnia Narkotykowa on-line
  • Na stronie internetowej: Dopalacze

    Na terenie województwa lubuskiego osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych mogą uzyskać pomoc specjalistyczną w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych (psychiatrycznych, odwykowych, leczenia uzależnień). Wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.