Rybołów jest jedynym gatunkiem ptaka drapieżnego w województwie lubuskim w odniesieniu, do którego prowadzona jest stała kontrola stanu jego populacji na obszarze całego regionu. Monitoring w formie cenzusu, prowadzony jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przy wsparciu ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów oraz administracji Lasów Państwowych w ramach wdrażanej w województwie regionalnej strategii ochrony gatunku.

Rybołów
fot. RDOŚ, gov.pl

Każdego roku oceniana jest liczebność populacji lęgowej, rozpowszechnienie oraz parametry rozrodcze, a także trendy tych wskaźników. Uzyskane wyniki w 2022 roku potwierdzają utrzymanie stabilnej liczebność rybołowa na obszarze województwa lubuskiego. Obecność ptaków wykazano na 12 stanowiskach, w tym na 11 potwierdzono zajęcie gniazda przez parę ptaków, a na jednym pojedynczego, terytorialnego osobnika. Niestety nie wszystkie pary odniosły sukces lęgowy lub z jakiś względów w ogóle nie przystąpiły do rozrodu. 

Zobacz:   8 litrów krwi zebrane w Dzień Kobiet

W ciągu dwunastu lat prowadzenia monitoringu rybołowa w woj. lubuskim, rok 2022 okazał się rekordowy pod względem produktywności populacji. Skuteczne lęgi zarejestrowano u 8 par ptaków, które łącznie odchowały aż 20 młodych, czyli o 4 pisklęta więcej niż w roku 2021.

Rybołowy w województwie lubuskim, niemal wyłącznie gniazdują na sztucznych platformach lęgowych zamontowanych przez człowieka, co potwierdza skuteczność zaplanowanych i wdrożonych działań ochronnych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Lasy Państwowe, firmę ENEA Operator oraz Komitet Ochrony Orłów. 

Niestety pomimo nieco bardziej optymistycznych wyników ilościowych uzyskanych w br. w porównaniu z latami 2011-2021, rybołów w województwie lubuskim nadal pozostaje gatunkiem, który oscyluje na granicy wymarcia i wymaga dalszej ochrony oraz szczególnej troski ze strony organów ochrony przyrody.