Współpraca instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody zwiększa efektywność podejmowanych działań. Właśnie w celu poprawy przyrodniczych efektów podejmowanych działań Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze podpisały porozumienie.

Porozumienie RDOŚ Gorzów Wielkopolski i zielonogórskich leśników
fot. RDOŚ/Gov.pl

Podstawą współpracy ma być wymiana informacji przyrodniczej, która usprawni proces podejmowania decyzji i realizację zadań. Przyrodnicy z obu instytucji będą przeprowadzali wspólne lustracje i przeglądy terenowe form ochrony przyrody, a także monitorowali realizację zapisów w planach zadań ochronnych i planach ochrony.

Wymianie doświadczeń mają posłużyć współorganizowane spotkania, szkolenia i warsztaty. Współpraca może zaowocować także tworzeniem nowych form ochrony przyrody na gruntach w zarządzie nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Zielonej Górze, a także ustalaniem kolejnych stref ochrony ostoi zwierząt, roślin i grzybów.

Zobacz:   Koncert ABBA Symfonicznie w Gorzowie Wlkp.

Strony porozumienia zadeklarowały również udział w konsultacjach i uzgodnieniach roboczych w zakresie opracowania zadań ochronnych w planach urządzania lasu, jak również współdziałanie przy realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy o gatunkach obcych. Instytucje będą też wspólnie starały się o dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody i jej promocji z funduszy zewnętrznych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektów związanych z edukacją przyrodniczą.

Podpisy pod zapisami porozumienia 18 sierpnia br. w siedzibie RDOŚ złożyli Józef Kruczkowski – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wojciech Grochala – Dyrektor RDLP w Zielonej Górze. Tym samym sformalizowana i ugruntowana została współpraca obu instytucji, które już od wielu lat podejmują wspólne inicjatywy.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz