Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zakończyła montaż 144 tablic edukacyjnych i informacyjnych na terenie obszarów Natura 2000 w województwie lubuskim. Nowe tablice informacyjne i edukacyjne stanęły na obszarze dziesięciu obszarów Natura 2000 oraz siedmiu rezerwatów przyrody.

Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem
fot. RDOŚ/gov.pl

Lubuskie: Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000

Nowe tablice informacyjne i edukacyjne informującą o nazwie danej formy ochrony przyrody i o zakazach obowiązujących w rezerwatach przyrody, oznaczają granice stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, objętych ochroną gatunkową. Ostrzegają również o możliwości kolizji z wilkami, informują o szlaku czterech rezerwatów, ochronie czynnej rybołowa i dropia.

Zobacz:   Porysowane auta w centrum Gorzowa. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Wykonanie tablic miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej i edukację względem potrzeby ochrony zasobów środowiska przyrodniczego oraz występujących form ochrony przyrody, a także eliminację potencjalnych zagrożeń i umożliwienie utrzymania oraz zachowania przed zniszczeniem obszarów chronionych.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ze środków własnych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach zadania: Ochrona wartości przyrodniczych na terenach objętych ochroną prawną na terenie województwa lubuskiego.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz