GDDKiA ogłasza przetarg na projektowanie i budowę azyli oraz doświetlenia trzech przejść dla pieszych w Osiecznicy (DK29), Łagowie (DK32) i Kostrzynie nad Odrą (DK31). Celem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Prace mają być zrealizowane w ciągu dwunastu miesięcy od podpisania umowy.

Przejście dla pieszych
fot. gov.pl/GDDKiA

Oferty w przetargu będą oceniane na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji zamówienia oraz gwarancji jakości. Cena ma największy wpływ na ocenę oferty – aż 60%, natomiast termin realizacji i gwarancja jakości po 20%. Szczegóły zamówienia są dostępne na platformie zakupowej GDDKiA. Oferty można składać do 20 marca bieżącego roku.

Zobacz:   Od wtorku zmiany w organizacji ruchu na ul. Wałowej w Świebodzinie

Przetarg realizowany jest w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Prace na trzech przejściach dla pieszych mają poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków.