27 maja br. wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowy na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie trafi do kościołów w Kępsku, Starym Dworku, Muszkowie, Okszy i Chartowie. – Co roku zarząd województwa przeznacza wsparcie na zabytki w naszym regionie. Dzięki tym środkom udało się ocalić ważne obiekty jak również ich cenne elementy – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

dotacje na zabytki
Kościół w Starym Dworku w powiecie międzyrzeckim – fot. Staszek Pietkiewicz/Wikimedia

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach

Dotacja w wysokości 35 tys. zł przeznaczona zostanie na remont posadzki kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kępsku. Zakres prac w drugim etapie obejmie badania archeologiczne, prace rozbiórkowe, układanie posadzki ceglanej i podłogi drewnianej.

Kościół w Kępsku został zbudowany w 1737 r. z cegły uzupełnionej kamieniem polnym, w stylu barokowym. W 1745 r. od zachodniej strony dobudowano wieżę. Zachowany granitowy stopień przed prezbiterium i fragment ceramicznej posadzki uzupełnione współczesnymi płytkami są przedmiotem podjętych prac remontowych. Całość zostanie ujednolicona i skomponowana według projektu architekta Pawła Potoka z uwzględnieniem archetypu kompozycji.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Katarzyny w Bledzewie

Dotacja wysokości 8 tys. zł przeznaczona zostanie na renowacje obrazu „Wizja św. Benedykta z Clairvaux” z kościoła filialnego pw. św. Józefa w Starym Dworku

Obraz „Wizja św. Benedykta z Clairvaux” stanowi element wystroju kościoła, został umieszczony w ołtarzu flankującym prezbiterium. Konstrukcja ołtarza wykonana w grubości tynku ze stiukowymi elementami stanowi niezwykły przykład iluzjonistycznej sztuki późnego baroku. Autorstwo obrazu jest przypisywane Szymonowi Czechowiczowi, wybitnemu malarzowi baroku. Wiadomo, ze powstał na zamówienie opata cystersów z Bledzewa, Michała Józefa Loka, również inicjatora przebudowy kościoła. Nie doczekał zakończenia prac. Zmarł w 1762 roku. Badania wskazują, ze obraz jest starszy niż sam kościół ostatecznie wzniesiony w czasach następnego opata, Franciszka Rogalińskiego (1778). Jednak projekt kościoła uwzględniał umieszczenie obrazu w miejscu, w którym znajduje się w chwili obecnej. Potwierdza to również znakomite jego wpasowanie w iluzjonistyczny ołtarz.

Zakres prac konserwatorskich przy obrazie Wizja św. Benedykta z Clairvaux z kościoła filialnego pw. św. Józefa w Starym Dworku: prace powstrzymujące procesy destrukcyjne, oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych, zaślepniętych werniksów, sklejenie rozdarć i wklejenie łatek, konsolidacja warstwy malarskiej, założenie satynowego werniksu końcowego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach

Kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela w Muszkowie

Celem dotacji w wysokości 30 tys. zł jest remont elewacji. Zakres prac przy remoncie elewacji: roboty rozbiórkowe i odgrzybianie ścian, tynki zewnętrzne budynku kościoła i wieży, obróbki (opierzenia) blacharskie, malowanie elewacji, okna żaluzjowe wieży oraz renowacja 3 tarcz zegara. Prowadzone od kilku lat prace remontowe mają na celu rewitalizację walorów architektonicznych i artystycznych kościoła.

Kościół wzniesiony w 1740 roku, przebudowany w 1813 r. W 1892 r. na miejscu starej drewnianej wieży wzniesiono nową z cegieł. Znajdują się w niej mechanizm zegarowy z wytwórni Rohlitz z Berlina i dzwon ludwisarza Franciscusa Voillarda  z 1649 roku. Powojenne interwencje budowlane doprowadziły do degradacji walorów architektonicznych bryły kościoła.

Kościół fil. pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy

Kościół został wzniesiony w latach 1862-1863 jako protestancki. Posadowiony na kamiennym fundamencie. Ściany wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym. Regularny układ słupów i rygli, tworzących prostokątne pola, zakłócony został w narożach korpusu nawowego, gdzie wprowadzono odmienny od pozostałych partii poziom rygli a dodatkowe usztywnienie uzyskano za pomocą skrzyżowanych ze sobą zastrzałów.

Wnętrze kościoła zostało znacznie zubożone w okresie powojennym. Zamurowano wejście  w ścianie wschodniej nawy, dawniej umożliwiające bezpośrednie wejście na ambonę. Obecnie, w części prezbiterialnej, znajduje się jedynie prosty stół ołtarzowy i obraz przedstawiający Matkę Bożą  z Dzieciątkiem, umieszczony na ścianie wschodniej. Zachowała się fragmentarycznie oryginalna posadzka ceglana.

Dotacja w wysokości 20.500,00 zł zostanie wykorzystana na prace związane przy instalacji elektrycznej: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, montaż nowej instalacji elektrycznej, montaż instalacji p-poż., oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku

Kościół fil. pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie

Dotacja w wysokości 40 tys. zł przeznaczona zostanie na dalszy remont kościoła. II etap: zakres prac budowlanych polega na kontynuacji remontu sufitu przez odgrzybianie elementów drewnianych i impregnację grzybobójczą oraz remont ścian od wewnątrz.

Kościół wybudowano w konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym. Założony został na rzucie prostokąta z niewielką kruchtą od strony zachodniej. Zachowany jest pierwotny układ okien w elewacjach bocznych. W elewacji wschodniej, w związku z reorganizacją wnętrza, otwór okienny zamurowano.

Kościół po wojnie został przejęty przez napływającą polską ludność katolicką. Tuż po roku 1945, adaptując wnętrze do nowej liturgii, usunięto emporę północną, a elementy z niej pochodzące wykorzystano częściowo do wydzielenia zakrystii. W roku 1965 przeprowadzono gruntowny remont wieży. Obecnie kościół jest nieużytkowany. Od kilku lat trwają w nim prace remontowe.