Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał w niedzielę, 28 czerwca, ostrzeżenie hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Odry, Bobru, Bobrzycy, Czernej Wielkiej oraz Nysy Łużyckiej.

imgw wydał ostrzeżenia
fot. Pixabay

Najniebezpieczniejsza sytuacja wystąpi na Odrze od ujścia Baryczy do Ujścia Bobru. W związku z przemieszczaniem się wód opadowych, na Odrze środkowej, od Cigacic będzie utrzymywała się tendencja rosnąca stanów wody. W Cigacicach i Nietkowie stany wody będą utrzymywały się powyżej stanów alarmowych, w Połęcku natomiast powyżej stanu ostrzegawczego. IMGW-PIB zdecydował o wydaniu ostrzeżenia 3 stopnia a prawdopodobieństwo wystąpienia oszacowano na 95%. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku 29 czerwca, do godziny 18:00.

Zobacz:   Będzie ślisko! IMGW wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem na czwartek 19.01.

Sprawdź: Najnowsze ostrzeżenia hydrologiczne w Regioneo

Ostrzeżenia I stopnia wydano też dla zlewni Odry od Głogowa aż do Słubic, Bobru od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy), Czernej Wielkiej oraz Nysy Łużyckiej od Zgorzelca aż do ujścia. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, spodziewać możemy się gwałtownych wzrostów stanów wody i lokalnych podtopień. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Aktualnie notowane przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych mogą się utrzymywać. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku 29 czerwca, do godzin porannych.