Będą kolejne stypendia dla najzdolniejszych uczniów w województwie. Rusza 2. edycja „Lubuskich Talentów”. W piątek, 26 czerwca, wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Marcin Jabłoński oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz podpisali decyzję przyznającą dofinansowanie na realizację projektu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to blisko 7 mln zł.

stypendia
fot. Pexels

W ciągu dwóch lat szkolnych (2020/2021 oraz 2021/2022) 680 młodych ludzi – uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących uczących się na terenie województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych otrzyma stypendia.

Zobacz:   Nielegalna migracja na polsko-niemieckiej granicy

Wartość stypendium wynosi 6 tys. zł dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz 8 tys. zł  dla najzdolniejszych uczniów liceów ogólnokształcących (klasy I-III).

Okres realizacji projektu wrzesień 2020 r. – wrzesień 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 6 998 200,00 zł. Kwota dofinansowania to ponad 6,6 mln zł  (z czego 85% to środki EFS a 10% to budżet państwa). Pozostałe 5% to wkład własny województwa. Projekt realizowany będzie w ramach wyrównywania dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zobacz:   Ruszył nabór wniosków na stypendia dla studentów kierunków medycznych

W ramach trwającej obecnie edycji Lubuskich Talentów przyznaliśmy 260 stypendiów (100 szkoły podstawowe oraz 160 liceum ogólnokształcące) na łączną kwotę 1 880 000,00 zł – mówił członek zarządu Marcin Jabłoński. Jak przypomniał wicemarszałek Łukasz Porycki, Województwo Lubuskie w ramach RPO Lubuskie 2020 wspiera także uczniów szkół zawodowych i techników w ramach wielkiego projektu modernizacji kształcenia zawodowego. Blisko 173 mln. zł przeznaczono na atrakcyjne kursy i szkolenia zawodowe, staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli szkół branżowych.