Zarząd Województwa Lubuskiego podsumował konsultacje w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa. O ich efektach i nowej uzupełnionej wersji dokumentu marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego, Jackiem Wójcickim oraz burmistrzem Krosna Odrzańskiego, Markiem Cebulą.

strategii rozwoju województwa
fot. Pexels

Podsumowanie konsultacji SRWL

Podczas spotkania marszałek poinformowała, że po analizie wniosków i uwag jakie złożone zostały do projektu SRWL, dokument został uzupełniony. Zaktualizowany został także wykaz przedsięwzięć strategicznych. Nowy dokument uwzględnia też nowe potrzeby, jakie pojawiły się w związku z pandemią COVID-19.

Dokument został uzupełniony o dodatkowe przedsięwzięcia:

  • budowę i rozwój Europejskiego Centrum elektromobilności
  • budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów
  • utworzenie uzdrowiska w gminie Łagów
  • utworzenie multimodalnego centrum logistycznego w Gorzowie Wielkopolskim
  • nowe inwestycje związane z budową i modernizacją dróg oraz linii kolejowych
  • przygotowanie programu zapobiegania suszy
  • ograniczenie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19
Zobacz:   66-latka zgubiła się w lesie. Z pomocą przyszli policjanci

W partnerstwach siła

Podczas spotkania mowa była także o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych i powstających w celu ich realizacji Miejskich Obszarach Funkcjonalnych. W obecnej perspektywie finansowej funkcjonowały dwa duże ZIT-y: zielonogórski i gorzowski. W nowej perspektywie partnerstwa także będą premiowane. W związku z tym prezydent Jacek Wójcicki poinformował o rozszerzeniu północnego ZIT-u o Strzelce Krajeńskie.

Poza dwoma dużymi partnerstwami miały powstać także mniejsze. Udało się to tylko w dwóch przypadkach. To ma się zmienić w nowej perspektywie unijnej. Marszałek Polak zobowiązała się do przedstawienia założeń utworzenia małych ZIT-ów w regionie lubuskim podczas spotkania z Zarządem Zrzeszenia Gmin oraz Konwentem Starostów. Spotkanie to planowane jest na następny tydzień.

Zobacz:   Zmiana organizacji ruchu na ul. Żelaznej w Żaganiu. Jak objechać, do kiedy remont?

Fundusz Inicjatyw Samorządowych

Podczas spotkania Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego i jednocześnie prezes Zrzeszenia Gmin, przedstawił inicjatywę oddolną w sprawie powołania rady samorządowej i utworzenia funduszu inicjatyw samorządowych. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że samorząd województwa wspiera samorządy terytorialne niższego szczebla, a budżet na ten cel w stosunku do ubiegłego roku wzrósł trzykrotnie (2019 r. – 3,5 mln zł, 2020 r. – 9,6 mln zł). – Inicjatywa utworzenia funduszy, o którym mówi pan burmistrz budzi olbrzymie zainteresowanie wszystkich samorządów i wymaga przyjęcia specjalnego programu – podkreślała marszałek.