Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym i wsparcie osób niepełnosprawnych. Z komunikatu przekazanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki wynika, że ze środków PFRON na ten cel trafi 527 tys. zł.

wsparcie osób niepełnosprawnych
fot. Pixabay

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Stowarzyszenie Przystań w Krośnie Odrzańskim, Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy” z Zielonej Góry – to tylko niektóre z podmiotów, które otrzymały wsparcie. Dofinansowanie w łącznej kwocie 527 565,00 zł trafi do 27 organizacji i stowarzyszeń.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓
📎  Zbiórka krwi przed Urzędem Marszałkowskim. Krwiobus zaparkuje w Zielonej Górze 21 lipca

Dofinansowano zadania dotyczące m.in. organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych. Będą to działania aktywizujące zawodowo i społecznie te osoby. Odbędą się szkolenia, kursy i warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Zaplanowano poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

Wszelkie informacje na temat wyników konkursu znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

📎  Podział środków unijnych: Minister Buda spotka się z marszałkiem. "Presja ma sens"