Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) negatywnie opiniuje uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Woj. Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

nieudzielenia absolutorium
fot. Pixabay

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w swojej ocenie wskazuje, że budżet Województwa Lubuskiego za 2019 r. po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został wykonany. Niższe o 3 punkty procentowe wykonanie wydatków budżetu od wydatków planowanych nie może stanowić przesłanki do dokonania negatywnej oceny wykonania budżetu Województwa, tym bardziej, ze Radni Sejmiku nie dokonali kompleksowej oceny zgodności budżetu uchwalonego i wykonanego oraz nie podjęli próby dokonania oceny przyczyn, które miałby wpływ na takie a nie inne wykonanie budżetu.

Zobacz:   W lubuskim wysyp ofert pracy. Coraz więcej firm z Żar czy Kostrzyna nad Odrą poszukuje pracowników

Rozpatrując merytoryczne podstawy braku udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa, Skład Orzekający ocenia, że nieudzielenie absolutorium nastąpiło z innych przyczyn niż z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Decyzja w sprawie absolutorium musi być bezwzględnie skutkiem oceny wykonania budżetu – takie są wyroki WSA, i jest to orzecznictwo powszechnie znane. Wydatki zaplanowane w budżecie Województwa Lubuskiego za 2019 r. zostały wykonane zgodnie z planem, dlatego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, negatywnie ocenia nieudzielenie zarządowi województwa absolutorium – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zobacz:   Żary: Obiekt produkcyjno-logistyczny dla Vita Group już otwarty. Deweloper już planuje rozbudowę Panattoni Park Żary

Przypomnijmy, że 24 sierpnia br. Sejmik Województwa Lubuskiego odrzucił w głosowaniu uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Wynik głosowania: 15 za, 11 przeciw, 4 wstrzymujących się. Do udzielenia absolutorium wymagana była bezwzględna większość w 30-osobowym Sejmiku, czyli 16 głosów za.

Uchwała uzyskała pozytywną opinię RIO, niezależnego biegłego rewidenta na wszystkich komisji sejmikowych.