Stowarzyszenie Zakręceni na Aktywność zaprasza wszystkich Lubuszan zainteresowanych kwestią szkolnego wolontariatu na Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich.

Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich
fot. Pixabay

Podczas trwania Kongresu chcemy zintegrować, wzmocnić oraz popularyzować lubuskie grupy zajmujące się szeroko pojętym wolontariatem. Zaprosimy szkolne grupy wolontariackie z całego województwa na jednodniowy Kongres, na którym zachęcimy uczestników do organizowania i prowadzenia wolontariatu w szkołach oraz wspólnego tworzenia lubuskiego nośnika informacji na temat szkolnych kół wolontariackich w naszym województwie. Poruszane będą też tematy dot. form promocji wolontariatu i pozyskiwania środków na działalność szkolnych kół wolontariackich.

Zobacz:   29. Akcja Sprzątanie świata

Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarną związaną z pandemią koronawirusa, organizowany przez nas Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich odbędzie się w formie online. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie i dyskusji, które odbędą się 13 listopada o godzinie 12:00 w formie transmisji live na fanpage Zakręceni na Aktywność.

Forum jest realizowane w ramach projektu „Lubuski Kongres Szkolnych Kół Wolontariackich” dzięki dofinansowaniu województwa Lubuskiego z Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.