Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz niemieckiej Policji odbyli wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia. To element trwającego od 2018 roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko–Niemieckich Placówek ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Polsko-niemieckie ćwiczenia
fot. Straż Graniczna

W ubiegły czwartek 19 listopada odbyło się drugie z trzech zaplanowanych szkoleń zorganizowanych w ramach Projektu ISF. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz niemieckiej policji (BPOL). Polsko-niemieckie ćwiczenia rozpoczęto wspólną odprawą dla wszystkich funkcjonariuszy, którą poprowadzili niemieccy trenerzy policyjni.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Bardzo realistyczny scenariusz – uprowadzenie dziecka

Scenariusz ćwiczenia przewidywał otrzymanie informacji o uprowadzeniu dziecka przez jednego z rodziców. Funkcjonariuszom patroli podano markę pojazdu oraz numer rejestracyjny samochodu, który należy zlokalizować i zatrzymać do kontroli. Kierowca pojazdu na widok oznakowanego radiowozu próbował uciec, jeżdżąc ciasnymi uliczkami miasta. Następnie wjechał na teren opuszczonej szkoły i biegnąc z dzieckiem na rękach ukrył się w budynku. 

📎  Pościg w Radnicy za skradzionym w Niemczech Peugeotem. Samochód był wart 80 tys. złotych

W trakcie bardzo realistycznych ćwiczeń trenerzy policyjni BPOL oceniali wymianę informacji pomiędzy patrolami, zabezpieczenie budynku przed ucieczką, wzajemne ubezpieczania się funkcjonariuszy, umiejętności językowe, reakcję funkcjonariuszy po odnalezieniu osoby z dzieckiem, jak również wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Ważnym celem takich ćwiczeń jest doskonalenie podejmowanych czynności, umiejętność współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w ćwiczeniach. Dodatkowo zaangażowanie profesjonalnych niemieckich trenerów policyjnych pozwoliło wskazać zarówno bardzo dobrze wykonane elementy jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.  

W przedsięwzięciu, poza ćwiczeniami i seminariami mającymi integrować funkcjonariuszy z obu krajów, wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności działania służb oraz wiedzy na temat przestępczości i nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

📎  Kontrakt programowy dla Lubuskiego. Buda: "podział ma charakter ostateczny"

Organizowane wspólne polsko-niemieckie ćwiczenia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt jest wart 679 tys. euro. Oprócz aspektu szkoleniowego, z pieniędzy tych zakupiono także sześć samochodów patrolowych i sprzęt łączności.