Nowa mapa obwodów łowieckich od 2021 r. zmniejszy liczbę obwodów łowieckich do 206. Obecnie jest 231 takich obszarów. Sejmik województwa przyjął uchwałę, która od 1 kwietnia 2021 r. zmieni mapę obwodów łowieckich w Lubuskiem.

Nowa mapa obwodów łowieckich od 2021 r. Od kwietnia będzie ich mniej
fot. Pixabay

Sejmik województwa uchwałę dzielącą region na nowe obwody łowieckie, przyjął na ostatnim posiedzeniu w listopadzie. Na jej mocy od kwietnia 2021 r. będą istniały 206 obwody łowieckie, wcześniej było ich 231. Mniejsza liczba wynika z m.in. połączenia niektórych terenów w większe obszary.

Postawiliśmy na scalanie obwodów. Pewne muszą być trochę większe, a inne nieco mniejsze. Przypomnijmy, że w przepisach pojawia się kwestia minimalnej wielkości powierzchni. Nasza praca przyniosła wymierne efekty, zwiększy się bezpieczeństwo podczas polowań, a szkody łowieckie będą lepiej szacowane – tłumaczył Wojciech Kozieja, Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim.

📎  Budowa i modernizacja dróg lokalnych. W puli 3,3 mln euro! Nabór wniosków rusza za tydzień

Nowa mapa obwodów łowieckich

Znowelizowana ustawa Prawo Łowieckie nałożyła na nas obowiązek dostosowania granic obwodów łowieckich do granic województwa. Wcześniej mogły być położone w części w różnych regionach. Przygotowaliśmy całą procedurę własnymi siłami, co wymagało ogromu pracy i uzgodnień – twierdzi Stanisław Domasz-Domaszewicz, z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.

Nowa mapa obwodów łowieckich i podział województwa były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi m.in. w terenie. Swoją opinię na przedmiotowy temat przedstawił również specjalny zespół opiniodawczo-doradczy. Stworzony projekt przeszedł 8-stopniową weryfikację, otrzymując pozytywne opinie m.in. Lubuskiej Izby Rolnicze, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego.

📎  Ponad 55% Lubuszan pozytywnie ocenia władze województwa

Podział regionu na nowe obwody łowieckie oraz nadanie im poszczególnych kategorii to obowiązek samorządu, wynikający z ustawy. – Wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań o czasie. Dokonaliśmy podziału województwa lubuskiego. Pozwoli to na spokojnie wydzierżawić tereny kołom łowieckim, co przełoży się m.in. na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz