Samorząd zwiększył o 14,4 mln zł alokacje i kwoty na dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców. To autorskie narzędzie stworzone prze Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego stanowiące pomoc dla firm, które przechodzą problemy w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Dodatkowe 14,4 mln na dofinansowania dla przedsiębiorców
fot. Pexels

Lubuskie Bony Wsparcia to forma dofinansowania dla przedsiębiorców mająca na celu poprawienia płynności finansowanej przedsiębiorstw w związku z negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych.

Projekt realizowany jest przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Pierwotnie na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono 30 mln zł. Jednak w związku z dużym zainteresowaniem, zarząd województwa zawnioskował do Komisji Europejskiej o możliwość zwiększenia alokacji. Dzięki dodatkowym środkom możliwe będzie dofinansowanie wszystkich projektów MŚP, które uzyskały co najmniej 16,5 pkt.

Łączna kwota przeznaczona na Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców to 44,3 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące procedur i terminów zawierania umów z MŚP dostępne będą na stronach internetowych bonywsparcia.ziph.pl i lbw.opzl.pl