Od 14 stycznia obowiązują nowe zasady wjazdu do Brandenburgii i nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny. 

Nowe zasady wjazdu do Brandenburgii od 14 stycznia
Przejście graniczne w Gubinie – zdjęcie ilustracyjne – fot. Straż Graniczna

Zasady wjazdu do Brandenburgii

Dla pracowników przygranicznych, uczniów, studentów, osób wyjeżdżających na krótkie zlecenia na maksymalnie 5 dni do Brandenburgii lub do Polski nic się nie zmienia. Osoby należące do którejś z tych grup są zwolnione z posiadania wyniku testu i z obowiązku kwarantanny. Tak samo osoby odwiedzające bliskich do 72 h w Polsce lub w Brandenburgii oraz pracownicy transportu z związku z wykonywanym przewozem osób lub towarów. 

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Osoby jadące do Brandenburgii np. do lekarza, do krewnych pierwszego lub drugiego stopnia na okres powyżej 72h, jako opiekuni są zwolnieni z obowiązku kwarantanny tylko pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu. 

📎  Koniec sporu. Szpital w Ciborzu wdroży plan naprawczy, który pozwoli wyjść z długów

Pozostałe osoby, nie objęte zwolnieniami, muszą:

  1. zarejestrować przyjazd
  2. wykonać test tuż przed wjazdem do Brandenburgii lub zaraz po wjeździe
  3. udać się na kwarantannę

Z kwarantanny można być zwolnionym najwcześniej po pięciu dniach po uzyskaniu negatywnego wyniku drugiego testu. Wszyscy, poza tranzytem i transportem osób lub towarów, dokonują zgłoszenia przyjazdu na stronie www.einreiseanmeldung.de