W najbliższych dniach ruszą dwa konkursu, związane z promocją sportu w naszym regionie. Pieniądze na sport czekają. Do wzięcia jest prawie 1,8 mln zł. – Województwo Lubuskie to region z wielkim sercem do sportu. Zachęcam do składania wniosków – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Pieniądze na sport. Dwa konkursy i prawie 1,8 mln zł do wzięcia!
fot. Pixabay

Konkurs dotyczący wsparcia zadań w obszarze kultury fizycznej

W tym przypadku konkursowa pula wynosi 1,7 mln zł. Po pieniądze na sport można sięgnąć, aby w 2021 r. np. zorganizować imprezy sportowe o istotnym znaczeniu dla województwa. Dzięki wsparciu możliwe będzie również np. szkolenie i udział zawodników w zawodach. Środki podzielono na trzy rodzaje zadań: 

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓
Zadanie 1 

Zadanie kierowane do klubów punktujących w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz Związków Sportowych, których kluby punktują w SSM, a także Lubuskiej Federacji Sportu. Obejmuje organizacje szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1,25 mln zł

📎  Ogromne serce na nakrętki stanęło w Gorzowie Wlkp.
Zadanie  2

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 0,27 mln zł.

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 0,18 mln zł.

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach:

  1. elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl
  2. papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. lub korespondencyjnie
📎  Lubuski Ośrodek Wsparcia dla Osób z Autyzmem w Sulechowie już otwarty

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Konkurs dotyczący upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

W ramach konkursu do pozyskania jest 75 tys. zł. Zgodnie z jego nazwą pieniądze można zdobyć na upowszechnianie „królowej sportu” wśród uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.Dla dzieci młodszych proponuje się lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Konkurs obejmuje pomysły, których zakończenie nastąpi nie później niż do końca roku. 

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji Generatora eNGO dostępnej na stronie engo.org.pl w dwóch wersjach, czyli elektronicznej i papierowej. Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w siedzibie Urzędu przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze oraz w Generatorze eNGO.

📎  Lekkoatletka Renata Śliwińska z medalami na mistrzostwach Europy 2021 w Bydgoszczy

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz