Jak wiele znaczą środki UE dla województwa lubuskiego? Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy przyjrzeć się liczbom. Tylko z obecnego unijnego budżetu Lubuskie otrzymało do tej pory ponad 3,5 mld zł.

Środki UE: do Lubuskiego trafiło 3,5 mld złotych
Jak wiele znaczą środki UE dla województwa lubuskiego? Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy przyjrzeć się liczbom. – fot. Pixabay

Staramy się jak najlepiej wykorzystywać pieniądze z UE. Wkładamy wiele pracy w to, aby wydatnie przekładały się na rozwój regionu i poprawiały komfort życia mieszkańców. Rozdysponowane do tej pory środki przyniosły już wiele pozytywnych efektów – mówi członek zarządu Marcin Jabłoński, który odpowiada za nadzorowanie departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych.

Ponad 3,5 mld zł przełożyło się na blisko 1200 umów. Oznacza to, że tyle projektów oraz inwestycji zostało przeprowadzonych lub jest właśnie realizowanych w naszym województwie. Ich właściwa kwota jest tak naprawdę jeszcze wyższa, ponieważ do tej sumy należy doliczyć także wkłady własne firm, samorządów lub organizacji. W sumie łączna wartość wszystkich umów to prawie 5,1 mld zł.

Zobacz:   Eko wyzwanie: zbiórki odzieży w szkołach promujące cyrkularną modę

Pieniądze z UE to liczby, które da się zauważyć w codziennym życiu Lubuszan. Środki UE pozwoliły wesprzeć 230 projektów w obszarze przedsiębiorczości, na które przyznano 700 mln zł dofinansowania. Z tych pieniędzy skorzystało blisko 850 przedsiębiorstw. Unijne wsparcie przełożyło się również na 37 umów w ramach rozwoju cyfrowego, wartych blisko 200 mln zł (160 mln to wsparcie UE).

Sporą cześć „unijnego tortu” skierowaliśmy na działania związane z ekologią. W sumie na wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, m.in. poprzez dotowanie odnawialnych źródeł energii, przeznaczyliśmy 450 mln zł. Przełożyło się to na 156 realizowanych projektów. Dotychczas termomodernizacji poddano 81 budynków, wybudowano lub zmodernizowano ponad 133 km ścieżek rowerowych.

Zobacz:   T-Mobile zapowiedział wyłączenie sieci 3G w Lubuskiem. Kiedy i co to oznacza dla klientów?

Spore kwoty powędrowały również na środowisko i kulturę (296 mln zł) oraz transport (522 mln zł). Dzięki pieniądzom udało się zbudować lub wyremontować ponad 91 km dróg oraz ok. 13 km linii kolejowych i zakupiono nowe jednostki do lubuskiego taboru. Warto wspomnieć także o wsparciu rynku pracy kwotą 275 mln zł. W tym przypadku udało się zrealizować 178 projektów, m.in. wspierających osoby bezrobotne, czy też chcące otworzyć działalność gospodarczą. Dodajmy, że pieniądze z UE pomogły objąć pomocą ponad 11 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zobacz:   Dane o bezrobociu w województwie lubuskim w 2022 roku: liczba bezrobotnych spadła

W ostatnich latach wyraźnie zarysowało się ponadto wsparcie dla obszaru edukacji (314 mln zł) oraz infrastruktury społecznej (454 mln zł). Środki unijne przyczyniły się do skutecznej walki z obecną epidemią. Dzięki nim np. wiele podmiotów leczniczych zostało lub zostanie doposażonych w sprzęt medyczny taki jak: środki ochrony indywidualnej, respiratory, aparaty USG i RTG.