Projekt RailBLu ma poprawić dostępność kolejowych połączeń pomiędzy Lubuskiem a Brandenburgią. Prace na programem cały czas trwają i mają zakończyć się w 2022 r. Na co mogą liczyć Lubuszanie?

RailBLu - lubuską koleją do Brandenburgii
fot. Pixabay

Po stronie niemieckiej partnerami Województwa Lubuskiego są: Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Związek Komunikacyjny Berlina – Brandenburgii. Na wdrożenie inicjatywy udało się już uzyskać dofinansowanie, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ponad 700 tys. euro.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Wśród celów projektu RailBLu, oprócz poprawy dostępności transportowej w regionie, jest także zrównoważony rozwój mobilności transgranicznej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz ożywienie transgranicznej współpracy gospodarczej.

Zobacz:   W Bytomiu Odrzańskim ma powstać pierwsza na świecie zeroemisyjna kopalnia

Projekt przyczyni się do wzmocnienia pasażerskich połączeń kolejowych bliskiego zasięgu powiązanych z kolejowymi sieciami transeuropejskimi. Zapewni mieszkańcom wygodne i tańsze podróżowanie koleją po Europie. Skorzystają również turyści odwiedzający regiony objęte programem. RailBLu przewiduje wprowadzenie wygodnego systemu sprzedaży biletów i informacji o promocjach za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu, z uwzględnieniem obecnej sytuacji pandemicznej, to koniec 2022 roku.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz