Ruszyła przebudowa mostu w Kostrzynie nad Odrą w ciągu DK31. W poniedziałek, 7 lutego, o godzinie 11:00 na moście na Warcie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Taka organizacja ruchu została wymuszona ze względu na konieczność podłączenia dróg dojazdowych do mostu tymczasowego, po którym odbywał się będzie ruch podczas przebudowy mostu na Warcie. Utrudnienia w ruchu potrwają do 30 kwietnia.

Ruszyła przebudowa mostu w Kostrzynie nad Odrą. Będą utrudnienia drogowe
fot. GDDKiA, gov.pl

Ruch wahadłowy będzie obowiązywał na czas realizacji robót. W okresach, kiedy roboty nie będą wykonywane, przywracany będzie ruch dwukierunkowy. W godzinach 6-22 ruch ma być sterowany ręcznie, w celu minimalizacji czasu oczekiwania na przejazd. Po podłączeniu drogi po obu stronach mostu do przeprawy tymczasowej, ruch po obiekcie będzie się odbywał w obu kierunkach.

Zobacz:   „Program przystankowy” poprawi dostęp do kolei w regionie - w Lubuskiem obejmie 6 lokalizacji

Przebudowa mostu w Kostrzynie nad Odrą oznacza, de facto, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu, który będzie trójprzęsłowy. Filary zlokalizowane zostaną na brzegach poza korytem rzeki, a podpory istniejącego mostu zostaną rozebrane do poziomu dwóch metrów poniżej dna, co pozwoli na spływ lodu całą szerokością koryta. Zwiększony zostanie prześwit między przęsłem żeglownym a najwyższym możliwym stanem wody do poziomu 5,25 m.

Nowy most na Warcie w Kostrzynie nad Odrą będzie mostem typu exstradosed, który łączy ideę konstrukcji podwieszanej i belkowej sprężonej. Pod względem atrakcyjności architektonicznej konstrukcje te znacznie przewyższają mosty belkowe (obecny most), zachowując przy tym ich parametry konstrukcyjne. Będzie to pierwsza taka konstrukcja na sieci dróg krajowych województwa lubuskiego.

Zobacz:   „Program przystankowy” poprawi dostęp do kolei w regionie - w Lubuskiem obejmie 6 lokalizacji

Utrudnienia drogowe w Kostrzynie nad Odrą na czas przebudowy mostu

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga krajowa nr 31 na obiekcie oraz na dojazdach, powstanie ciąg pieszo-rowerowy, a modernizację przejdzie m.in. sieć wodno-kanalizacyjna, gazociągowa oraz elektroenergetyczna. Długość planowanego do przebudowy pasa drogowego, włączając odcinek zlokalizowany na moście, wynosi około 585 metrów.

W związku z budową nowego mostu, od dnia 7 lutego zostanie także zawieszona komunikacja miejska w kierunku ul. Granicznej.

Przebudowa mostu w Kostrzynie nad Odrą realizowana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Wykonawcą zadania jest firma Warbud S.A. Prace związane z przebudową obiektów mają zakończyć się w 2023 roku. Koszt przebudowy mostu w Kostrzynie nad Odrą to ponad 100 mln zł.