W ramach kampanii „ZazielńMY Gorzów” uczniowie z gorzowskich szkół podstawowych wzięli udział w terenowej grze edukacyjnej „Wytrop drzewa”. Jej celem było m.in. nauczenie się rozpoznawania drzew rosnących w parkach miejskich oraz zdobycie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących zielone tereny w miastach.

Uczestnicy gry terenowej "Wytrop drzewa" w Gorzowie Wlkp.
fot. RDOŚ w Gorzowie Wlkp., gov.pl

Gra terenowa „Wytrop drzewa” odbyła się 10 czerwca w Parku Kopernika w Gorzowie Wlkp. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., a udział w grze wzięli uczniowie klas I i II szkół podstawowych.

Wstępem do gry terenowej był spacer poglądowy po parku, podczas którego uczniowie wysłuchali pouczającej pogadanki o drzewach, którą wygłosiły specjalistki ds. ochrony przyrody Marta Cis i Dorota Małecka z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Przedstawicielki RDOŚ zaproszone do współpracy przez Urząd Miasta przedstawiły podstawowe gatunki drzew, opowiedziały o pomnikach przyrody występujących m.in. w Parku Kopernika oraz współuczestniczyły w przeprowadzeniu konkursów i rebusów związanych z przyrodą.

Zobacz:   Dożynki Gminne w Lubiszynie „Miodobranie”

Dzieci dowiedziały się także o zwierzętach zamieszkujących pobliskie parki, poznały ciekawostki dendrologiczne oraz miały okazję nauczyć się odnajdywać poszczególne gatunki drzew w terenie. Organizacja gry terenowej była jednym z działań kampanii edukacyjno-informacyjnej „ZazieleńMY Gorzów”. Uczniowie podzieleni na pięć trzyosobowych zespołów, za udział w grze terenowej „Wytrop drzewa” otrzymali nagrody główne oraz upominki.