Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali Gruzina, który okazał podrobione gruzińskie prawo jazdy podczas załatwiania sprawy administracyjnej. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości 3 tysięcy złotych.

Gruzin zgłosił się do Straży Granicznej - okazał lewe prawo jazdy i poprosił o rozszerzenie uprawnień
Podrobione gruzińskie prawo jazdy – fot. Straż Graniczna

Jak wynika z informacji przekazanych przez Straż Graniczną, mężczyzna próbował rozszerzyć swoje uprawnienia do kierowania pojazdami, posługując się fałszywym dokumentem. Dokument wystawiony na jego dane osobowe wzbudził u funkcjonariuszy SG zastrzeżenia co do jego autentyczności, gdyż odbiegał od obowiązującego wzoru. Brak odpowiednich zabezpieczeń oraz zastosowanie odmiennych technik druku świadczyły o tym, że jest on podrobiony na wzór autentycznego dokumentu. Dodatkowo w trakcie prowadzenia czynności ujawniono kolejne, wystawione na jego dane osobowe, gruzińskie prawo jazdy – tym razem autentyczny blankiet.

Zobacz:   Gruzin chciał dostać Kartę Pobytu. Podrobione pozwolenie na pobyt dostał "od nieznanego mu Ukraińca na komunikatorze"

Mężczyznę zatrzymano, a w toku dalszych czynności ustalono, że powodem zakupu sfałszowanego prawa jazdy była chęć rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami o kategorie E i D, czyli możliwość prowadzenia autobusów oraz zespołu pojazdów (ciągnięcia przyczep). Ponadto okazało się, że zatrzymany Gruzin był zatrudniony jako zawodowy kierowca w jednej z lubuskich firm, zajmujących się transportem towarów.

Wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie karne i przedstawiono mu zarzut posłużenia się podczas kontroli podrobionym dokumentem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości 3 tysięcy złotych.

Zobacz:   Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku: Oto największe, piłkarskie talenty w regionie!

Za użycie sfałszowanego dokumentu jako autentycznego grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Komentarze