Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Gorzowie Wielkopolskim oraz policjanci z gorzowskiej komendy, przeprowadzili w ostatnich dniach kwietnia wspólne działania, mające na celu kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terenie miasta. Ich efektem było zatrzymanie siedmiu obywateli Mołdawii w wieku od 19 do 27 lat, którzy naruszyli obowiązujące przepisy pobytowe.

Zatrzymano 7 cudzoziemców naruszających przepisy pobytowe. Dostali zakaz wjazdu do całej strefy Schengen
fot. Straż Graniczna

Wynikiem przeprowadzonych w Gorzowie kontroli było stwierdzenie, że zatrzymani Mołdawianie przekroczyli dopuszczalny termin pobytu w naszym kraju od kilku dni do nawet 8 miesięcy i obecnie przebywają w Polsce nielegalnie. W związku z tym wszyscy zostali zatrzymani, a przeciwko nim wszczęto postępowania, w wyniku których zostali zobowiązani do powrotu do swojego kraju.

Zobacz:   Straż Graniczna przeniesie się ze Świecka do Słubic

Decyzje dotyczące zatrzymanych Mołdawian orzekały także o zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen przez okres 6 miesięcy. Przypomnijmy, że każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce musi przestrzegać obowiązujących przepisów i terminów pobytu, a naruszenie tych przepisów może skutkować zatrzymaniem i koniecznością opuszczenia kraju.

Komentarze