W Gorzowie Wielkopolskim od rana, 6 maja, trwa nieustanna modlitwa Pismem Świętym, czytana przez chętne osoby przy ambonie, zmieniające się co 15 minut. 766 minut modlitwy za Gorzów ma zakończyć się około godziny 17:30, a jej zwieńczeniem będzie Msza św. pod przewodnictwem bpa pomocniczego diecezji Adriana Puta.

766 minut modlitwy za Gorzów Wielkopolski
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Trwająca dwa dni inicjatywa modlitewna, ma na celu odmówienie 766 minut modlitwy za Gorzów z okazji urodzin nadwarciańskiego grodu. Pomysł na modlitwę za miasto zrodził się sześć lat temu wśród osób świeckich z parafialnego Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda, które ma na celu propagowanie Słowa Bożego przez czytanie Pisma Świętego i obejmowanie miasta modlitwą.

Zobacz:   Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku: Oto największe, piłkarskie talenty w regionie!

Gorzów Wielkopolski: 766 minut modlitwy za miasto

Ponad dwunastogodzinną modlitwę poprzedziło kazanie ks. Dariusza Gronowskiego poświęcone postaci bpa Pluty oraz nauczaniu wieloletniego pasterza diecezji gorzowskiej. Ks. Gronowski przypomniał słynne kazania biskupa i omówił najważniejsze momenty z dziejów diecezji gorzowskiej aż do tragicznej śmierci ordynariusza. Nabożeństwo w parafii św. Józefa u ojców oblatów w Gorzowie Wlkp., zakończyło się Apelem Jasnogórskim. Następnie rozpoczęła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Idea wypłynęła z potrzeby religijnych wydarzeń, bo typowo rozrywkowych było w Gorzowie dość dużo. Brakowało aspektu duchowego – wyjaśnia liderka stowarzyszenia Anna Jakubowska.

Zobacz:   Gruzin chciał dostać Kartę Pobytu. Podrobione pozwolenie na pobyt dostał "od nieznanego mu Ukraińca na komunikatorze"

Organizatorzy inicjatywy modlitewnej chcą modlić się głównie o wiarę wśród mieszkańców miasta oraz podziękować za dobro i dokonać zadośćuczynienia Panu Bogu za popełnione grzechy. Gorzowskie Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda istnieje już prawie 10 lat i podejmuje wiele inicjatyw nie tylko religijnych, ale również artystycznych i kulinarne.

Wydarzenie patronatem objęli ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński oraz o. Marek Ochlak OMI, prowincjał Misjonarzy Oblatów MN.

Komentarze