W dniach 28-30 marca 2023 roku na terenie powiatu zielonogórskiego odbyły się krajowe ćwiczenia ratownicze pod nazwą „Lubuskie Żywioły 2023”. Wydarzenie to zostało podsumowane 9 maja br. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczyły w nich siły i środki z województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Lubuskie Żywioły 2023: ocena przygotowania służb ratowniczych do działań specjalistycznych
fot. Gov.pl/Straż Pożarna

Podsumowanie rozpoczęło się od wystąpienia p.o. Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Krystiana Koseli, oraz st. bryg. Daniela Wiącka z Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu wzięli udział również bryg. Maciej Iwko, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawiciele zespołu rozjemców, dowódcy pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego z uczestniczących w ćwiczeniach województw oraz przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Zobacz:   Kiedy będzie gotowa autostrada A18? GDDKiA podała termin

W pierwszej części spotkania st. bryg. Daniel Wiącek przedstawił ogólne uwagi dotyczące ćwiczeń Lubuskie Żywioły 2023 oraz główne problemy związane z ich organizacją i przebiegiem, które wynikły z przeprowadzonej ankiety oceny organizacji ćwiczeń. Następnie omówiono następujące kwestie: organizację łączności, współpracę z mediami, działania medyczne, zabezpieczenie logistyczne oraz funkcjonowanie stanowisk kierowania PSP.

W ramach podsumowania dokonano identyfikacji najważniejszych spostrzeżeń i zaleceń mających na celu poprawę realizacji zadań w przyszłości. Celem głównym krajowych ćwiczeń ratowniczych Lubuskie Żywioły 2023 było ocenienie przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań specjalistycznych, takich jak ratownictwo chemiczne (w tym radiacyjne), ratownictwo techniczne, wysokościowe, wodno-nurkowe oraz działania poszukiwawcze.

Zobacz:   Wzorowy korytarz życia na lubuskim odcinku S3

Ćwiczenia te stanowiły ważny element w doskonaleniu umiejętności i współpracy różnych jednostek ratowniczych. Ich przeprowadzenie pozwoliło na ocenę gotowości i skuteczności działań.

Komentarze