Ponad 37 mln zł pochłonęła budowa budynku biurowego, strzelnicy ćwiczebnej oraz zaplecza technicznego lubuskiej Policji. Nowoczesny i w pełni funkcjonalny kompleks służy już policjantom oraz petentom. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Nowa siedziba Lubuskiej Policji
Strzelnica KWP w Gorzowie Wlkp. – fot. Policja.pl

Dobiegła końca inwestycja wykonywana na podstawie projektu budowlanego autorstwa Pracowni Architektonicznej „Archimedia” z Poznania. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., jako inwestor we wrześniu 2018 roku przekazała Generalnemu Wykonawcy – firmie Mirbud S.A. – plac budowy pod realizację  w/w inwestycji. Umowa z firmą obejmowała budowę budynku administracyjno-biurowego ze strzelnicą, budynku techniczno-warsztatowego, zespołu garażowo-gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty, parkingi oraz infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu. Prace budowlane zostały zakończone w pierwszym kwartale 2020 roku. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wraz z wyposażeniem wyniosła ponad 37 milionów zł. brutto.

Zobacz:   Ankieta ZUS miała podwyższyć emeryturę. Zamiast tego z mieszkania zginęło 100 tys. złotych

Jak mówi nadinsp. Helena Michalak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. – Dla mnie to szczególny moment. To zwieńczenie wysiłków wielu osób, które od lat zabiegały o tę inwestycję. Była ona niezwykle potrzebna pod względem praktycznym i funkcjonalnym. Cieszę się podwójnie jako logistyk i jako Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.

Nowa siedziba Lubuskiej Policji
KWP w Gorzowie Wlkp. – fot. Policja.pl

Michalak zabiegała o tę inwestycję jeszcze jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialnego za nadzorowanie pionu logistyki, a następnie już jako Zastępca Komendanta Głównego Policji. Teraz jako szef lubuskiego garnizonu ma przyjemność oddać ten nowoczesny kompleks do użytku funkcjonariuszom, pracownikom lubuskiej Policji oraz petentom.

Zobacz:   3. Rajd Motocyklowy Weteranów. Terytorialsi wyruszyli motocyklami w Polskę

Budowa nowych obiektów i przebudowa zagospodarowania terenu to przede wszystkim ujednolicenie technologiczno-sprzętowe całego kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Budynek główny podkreśla jego reprezentacyjny, urzędowy charakter, układ zgodny jest z podstawowymi założeniami określonymi dla standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Budowa nowego obiektu strzelnicy była konieczna z uwagi na brak w powiecie gorzowskim bazy ćwiczebnej gdzie policjanci mogliby sprawdzać i doskonalić umiejętności strzeleckie. Zatem konieczne były wyjazdy w tym celu do jednostek ościennych a zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyszkolenia policjantów garnizonu lubuskiego było bardzo istotne dla kierownictwa KWP w Gorzowie Wlkp.

Zobacz:   „W rozmowie o słowie” Irek Grzybowski – poeta, pisarz, dziennikarz muzyczny [wywiad]

Uzupełnieniem funkcji istniejącego kompleksu jest budynek techniczno-warsztatowy oraz zespół garażowo-gospodarczy z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty oraz parkingi. Obiekty nawiązują architektoniczne do istniejącego budynku KWP w Gorzowie Wlkp. Projektowany zespół spełnia wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz wymagania ochrony środowiska.