Niedawne Dożynki Gminne w Lubiszynie – „Miodobranie”, stanowiły okazję do podkreślenia znaczenia inicjatyw sprzyjających zapylaczom. Podczas tego wydarzenia, które miało miejsce 26 sierpnia, zaprezentowano różnorodne aktywności, akcentujące ważność zakładania kolorowych kwietnych łąk oraz sadzenia i siania kwitnących roślin, które stanowią przyjazne środowisko dla pszczół i innych owadów zapylających. Festiwal wzbogacił się również o atrakcyjne prezentacje, w tym pokazy kręcenia miodu, omówienie różnych gatunków owadów zapylających oraz roślin miododajnych, które są wsparciem dla pszczół. Ponadto, wydawano także kwitnące krzewy i drzewka o wartości miododajnej.

Dożynki Gminne w Lubiszynie „Miodobranie”
Dożynki Gminne w Lubiszynie „Miodobranie” – fot. Gov.pl/RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

Podczas tegorocznego „Miodobrania” gościem był Pan Józef Kruczkowski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzenie skupiło się na propagowaniu tworzenia kwietnych łąk, sadzenia i siania roślin kwitnących, które tworzą korzystne warunki dla pszczół i innych owadów zapylających. To także okazja do poznania tajników kręcenia miodu, charakterystyk gatunków owadów zapylających oraz roślin miododajnych, które stanowią wsparcie dla pszczół. Nie zabrakło także możliwości zdobycia kwitnących krzewów i drzewek o walorze miododajnym.

Dyrektor RDOŚ przekazał organizatorom „Miodobrania” lipę z rodzaju kiusiu (Tilia kiusiana), gatunek kwitnący aż do września, oraz album opisujący występujące w Polsce gatunki lip. Kwestie związane z ochroną pszczół i owadów zapylających były tematem edukacyjnych działań prowadzonych na specjalnie przygotowanym stoisku, które cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców gminy Lubiszyn oraz gości z regionu.

Już od września, w szkołach rozpoczną się zajęcia edukacyjne, w których udział wezmą również specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Inicjatywa projektu „Ul pełen wiedzy – edukacja ekologiczna uczniów gminy Lubiszyn”, realizowana we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Kołem Pszczelarzy z Lubiszyna oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim, ma na celu uświadomienie lokalnej społeczności o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, wynikających z szybkiego spadku populacji owadów. Projekt skupia się także na kształtowaniu proekologicznych postaw wśród najmłodszych mieszkańców.

Obecność owadów w środowisku naturalnym ma kluczowy wpływ na zachowanie bioróżnorodności oraz plonów z pól, sadów i upraw ogrodniczych. W odpowiedzi na niepokojący spadek populacji owadów, Unia Europejska zachęca do działań mających na celu ich ochronę. W ramach aktywności edukacyjnych dąży się do podkreślenia roli owadów zapylających w ekosystemie oraz do aktywnego wspierania działań na rzecz ochrony ich siedlisk.

Warto podkreślić, że inicjatywa ta otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który przekazał na te działania ponad 13 tysięcy złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 26 662 złote. Dzięki temu Lubiszyn stał się centralnym punktem promocji pszczelarstwa oraz ochrony owadów zapylających w regionie.

Komentarze