2 lipca w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie będące dalszym ciągiem rozmowy z Instytutem Równości oraz Fundacją Warto być równym nad Wartą z 22 czerwca br., gdzie rozmawiano o równości, otwartości i nowych możliwościach. Obecna na spotkaniu marszałek Elżbieta Anna Polak zapowiedziała, że będzie wspierała i walczyła o równie traktowanie, równe szanse i tolerancję.

rozmawiano o równości
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

W Zamiejscowym Wydziale Urzędu Marszałkowskiego z Moniką Drubkowską, prezeską Fundacji Warto być równym nad Wartą, spotkali się marszałek Elżbieta Anna Polak, radni województwa Anna Synowiec i Mirosław Marcinkiewicz oraz Izabela Piotrowicz, kierownik Zamiejscowego Wydziału Urzędu Marszałkowskiego. Kontynuowano dyskusję na temat działalności Domu Równości w Gorzowie Wlkp., stworzenia podobnej instytucji w Zielonej Górze i współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Rozmowa ukierunkowana była na działania wspierające dzieci i młodzież w województwie lubuskim.

Zobacz:   Potrącenie pieszych na przejściu w Zielonej Górze. Policja opublikowała nagranie [wideo]

Cieszę się z kolejnego spotkania z Panią Marszałek. Nasze rozmowy przełożą się na konkretne działania pomocowe dla młodzieży z problemami społecznymi – mówi Monika Drubkowska, prezes Fundacji Warto być równym nad Wartą – prowadzimy spotkania z młodzieżą, integrujemy się z innymi organizacji społecznymi, aby połączyć siły w działaniu na rzecz klimatu, środowiska, równości. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Domu Równości w Gorzowie, miejsca spotkań dla młodych i dorosłych. Lokal otrzymałam od Urzędu Miasta. Remontujemy go z własnych oraz otrzymanych od darczyńców środków finansowych i materiałów budowlanych. Projekt Domu Równości uzyskał aprobatę i uznanie Pani Marszałek – podsumowuje.