2,5 mln zł – to wysokość dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020, jakie przyznał zarząd województwa na realizację projektu zakładającego utworzenie Muzeum Browarnictwa w Witnicy.

Muzeum Browarnictwa w Witnicy
fot. Pixabay

To kolejna szansa na promocję naszych produktów regionalnych. Piwo Witnickie niewątpliwe do takich należy  – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Beneficjentem dofinansowania jest Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa. Przedmiotem projektu inwestycyjnego pt: ”Stara Słodownia – Skarbnicą Wiedzy, Smaków i Zapachów” jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych i renowacyjnych obiektu Starej Słodowni wchodzącej w skład zabudowy witnickiego browaru w zakresie utworzenia Muzeum Browarnictwa w Witnicy. Inwestycja obejmuje roboty budowlano – montażowe, renowacyjne, konserwatorskie oraz instalacyjne budynku wpisanego do rejestru zabytków. Planuje się dobudowę windy dla niepełnosprawnych, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, zakup platformy i aplikacji e-kultury i prezentacji zasobów on – line, sprzęt multimedialny i wystawienniczy.

Projekt stanowi kontynuacje podjętych prac w zakresie utworzenia Muzeum Browarnictwa, które rozpoczęły się poprzez wstępne zaadoptowanie parteru budynku. Stan techniczny 200 letniego zabytkowego obiektu nie pozwala w pełni wykorzystywać jego potencjału do prezentacji walorów historycznych na skalę regionalną dla mieszkańców województwa lubuskiego i turystów.

Projekt o wartości 3,3 mln zł ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego będącego świadectwem tożsamości kulturalnej i efektywnego wykorzystania zasobów kultury dla zwiedzających tym samym przystosowanie do funkcji kulturalno-edukacyjnej i turystycznej.