Kompleks Aktywności Seniorskiej w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich Lubuszan zainteresowanych kwestią samopomocy w środowisku osób starszych na Lubuskie Forum na rzecz Rozwoju Grup Samopomocowych, które odbędzie się 29 października w formie transmisji live na oficjalnym fanpage’u Kompleksu Aktywności Seniorskiej na Facebooku.

wsparcie lubuskich seniorów
fot. materiały prasowe, Kompleks Aktywności Seniorskiej

Samopomoc pomaga – wsparcie lubuskich seniorów

Forum jest realizowane w ramach projektu „Samopomoc pomaga” dzięki środkom Województwa Lubuskiego z Lubuskiej Odnowy Wsi. Projekt ten ma na celu promocję samoorganizacji i samopomocy wśród osób starszych na terenie całego województwa. W ramach projektu przeprowadzone zostanie Lubuskie Forum na rzecz Rozwoju Grup Samopomocowych oraz nagrany zostanie program na temat organizacji i prowadzenia działań samopomocowych dla seniorów.

Zobacz:   Szturm antyterrorystów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Napastnik wziął zakładników

Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarną związaną z pandemią koronawirusa, organizowane przez nas Lubuskie Forum na rzecz Rozwoju Grup Samopomocowych odbędzie się w formie online. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie i dyskusji, które odbędą się 29 października o godzinie 17. w formie transmisji live na oficjalnym fanpagu Kompleksu Aktywności Seniorskiej na Facebooku.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na specjalnie stworzonej stronie internetowej samopomoc.fam.org.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz udostępnione zostały materiały dotyczące samopomocy oraz seniorskich grup samopomocowych.