1 mln zł to wartość dofinansowania w ramach RPO Lubuskie 2020 dla gorzowskiego CKZiU Medyk na realizację projektu Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego.

1 milion złotych dla CKZiU Medyk w Gorzowie
fot. Pixabay

29 grudnia 2020 r. wicemarszałek Łukasz Porycki oraz Irena Szklana–Berest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk z siedzibą w Gorzowie Wlkp. podpisali decyzję przyznającą dofinansowanie na realizację projektu w ramach Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia słuchaczy CKZiU Medyk i będzie trwał do 30 czerwca 2023 roku. W ramach działań projektowych:

  • 144 słuchaczy objętych zostanie wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego
  • 50 słuchaczy zostanie skierowanych na dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe
  • 50 słuchaczy odbędzie staż zawodowy u pracodawców
  • 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach
Zobacz:   30 milionów złotych dla lubuskiej oświaty. Unijna pomoc na termomodernizację placówek oświatowych

Ponadto placówka planuje doposażyć i zmodernizować swoją bazę dydaktyczną. Całkowita wartość projektu to 1,1 mln zł.