Do 20 października br. można składać oferty na przebudowę drogi krajowej DK32 Gubin-Krosno Odrzańskie wraz z budową mostu. – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.

GDDKiA ogłosiła przetarg na rozbudowę DK32 Gubin-Krosno Odrz. z budową mostu na Bobrze
fot. Portal Gov.pl/GDDKiA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa DK32 Gubin-Krosno Odrzańskie na odcinku między miejscowością Brzózka a Dąbie wraz z rozbiórką i budową mostu o większej nośności na rzece Bóbr. Nowy most drogowy będzie zlokalizowany w miejscu istniejącego mostu. Na czas rozbiórki istniejącego obiektu i budowy nowego, ruch kołowy i pieszy zostanie przeniesiony na most tymczasowy, zlokalizowany od strony wody dolnej rzeki Bóbr, przy moście istniejącym.

Zobacz:   Od wtorku zmiany w organizacji ruchu na ul. Wałowej w Świebodzinie

Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą trzy kryteria: cena, gwarancja i doświadczenie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowę mostu o podwyższonych parametrach, z rozbiórką istniejącego mostu i rozbiórką przęsła zalegającego na dnie rzeki,
 • rozbudowę odcinka drogi krajowej na długości około 315m,
 • budowę i rozbiórkę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą gminną,
 • budowę ciągów pieszo-jezdnych lewostronnego i prawostronnego na dojazdach,
 • budowę pobocza gruntowego (lewostronnego i prawostronnego),
 • budowę kolektora kanalizacji deszczowej z umocnionym wylotem do koryta rzeki Bóbr,
 • przebudowę stacji meteorologicznej,
 • przebudowę i rozbiórkę linii SN,
 • przebudowę wraz z zabezpieczeniem rurami ochronnymi istniejących sieci teletechnicznych,
 • budowę kanału technologicznego na długości całego odcinka objętego zadaniem,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • rekultywację terenu.
Zobacz:   182 ochotników rozpoczęło szkolenie w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Czas przewidziany na realizacje rozbudowy DK32 Gubin-Krosno Odrz., podzielono na dwa etapy, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę robót. Do czasu realizacji robót, liczącego łącznie 30 miesięcy, nie wlicza się okresów zimowych tj.  od 16. grudnia do 15. marca.