Firma Strabag planuje rozpocząć w środę, 29 marca, podnoszenie mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim. Inwestycja jest realizowana przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi”.

Podnoszenie mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim
Zdjęcie ilustracyjne. Budowa mostu w Kostrzynie nad Odrą – fot. RZGW Szczecin/PGW Wody Polskie

Celem inwestycji jest podniesienie konstrukcji przęseł mostu o 184 cm w celu uzyskania odpowiedniego prześwitu dla prowadzenia skutecznych akcji lodołamania i zapobiegania powodziom zatorowym. Inwestycja obejmie remont stalowej konstrukcji przęseł mostu, wzmocnienie oraz przebudowę istniejących podpór, budowę tymczasowego mostu objazdowego oraz elementów technologicznych, umożliwiających realizację prac.

Zobacz:   Marsz dla Odry. W Cigacicach odbył się panel dyskusyjny „Żywa Odra”

Krosno Odrzańskie: Podnoszenie mostu nad Odrą

Most, który znajduje się na drodze krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim na 514+100 km Odry, ma zostać podniesiony na 200 cm w trakcie trzy- do pięciodniowego procesu. Podnoszenie mostu w Krośnie Odrzańskim (lewarowanie konstrukcji) zostanie wykonane bez zastosowania podpór tymczasowych. Cały proces zostanie wykonany przy użyciu istniejących podpór, na których zbudowane zostaną podkonstrukcje niezbędne do przeniesienia sił z ustroju na odpowiednio przyczółki i podpory pośrednie.

Proces podnoszenia będzie przebiegał skokowo, po 10 cm na kolejnych podporach, rozpoczynając od przyczółka. Po osiągnięciu rzędnej 200 cm zostanie osadzony na stalowych podkonstrukcjach. Proces lewarowania podzielono na trzy fazy: podnoszenia, podparcia tymczasowego oraz opuszczania.

Zobacz:   płk. Dariusz Wyrzykowski, nowy dowódca wielkopolskich terytorialsów objął stanowisko

Inwestycja ma na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły i jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 72,5 mln złotych, a jej zakończenie przewidziane jest na 2024 rok.

Komentarze